Vragen Wassenberg over het bericht dat Defensie klimaat­ac­ti­visme en werken als reservist onver­e­nigbaar vindt


Indiendatum: feb. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Defensie klimaatactivisme en werken als reservist onverenigbaar vindt.

  1. Kent u het bericht ‘Militair én klimaatactivist is geen fijne combinatie: ‘Wat heb je gedaan, pannenkoek?’ [1]
  2. Wist u dat voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp stelt dat klimaatverandering de wereldvrede bedreigt en daarmee een gevaar is voor onze veiligheid? [2]
  3. Erkent u dat klimaatverandering de aarde kan ontwrichten dat het de grootste bedreiging is voor de wereldwijde vrede en veiligheid en dat er geen stabiliteit kan zijn zonder klimaatveiligheid?
  4. Wat vindt u ervan dat actievoeren voor een leefbare aarde bij Defensie wordt beoordeeld als onverenigbaar met het werken als reservist? Zouden reservisten bij Defensie niet juist moeten strijden voor wereldwijde vrede en veiligheid en daarom ook tegen klimaatverandering?
  5. Klopt het dat de betreffende reservist door zijn meerderen is gevraagd te stoppen met demonstreren? Zo nee, hoe zit het dan? Zo ja, vindt u dit terecht?
  6. Wat vindt u ervan dat Defensie hier verwijst naar de ‘Leidraad Persoonlijke Gedragingen’, waarin gesproken wordt over “loyaliteit aan de werkgever, de Nederlandse samenleving en de democratische rechtsorde” [3], en daarmee suggereert dat geweldloos klimaatactivisme buiten de democratische rechtsorde zou vallen?
  7. Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is om met verwijzing naar de democratische rechtsorde een reservist te beperken in zijn grondrecht op demonstratie?
  8. Erkent u dat demonstreren tegen klimaatverandering binnen de grenzen van de wet een grondrecht is, ook voor reservisten? Zo nee, waarom niet?
  9. Erkent u dat klimaatactivisme binnen de grenzen van de wet géén bedreiging vormt voor de Nederlandse democratische rechtsorde en daarom niet in strijd is met de ‘Leidraad Persoonlijke Gedragingen’? Zo nee, waarom niet?
  10. Bent u bereid duidelijk te maken dat klimaatactivisten altijd welkom zijn bij Defensie? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.ad.nl/nieuws/militair-en-klimaatactivist-is-geen-fijne-combinatie-wat-heb-je-gedaan-pannenkoek~a628d545/
[2] https://nos.nl/artikel/2146639...
[3] https://www.defensie.nl/downloads/brochures/2015/02/05/l
eidraad-gedrag-bij-veiligheidsonderzoek