Kamer­vragen aan de ministers van BuZa en LNV over de zeehon­den­jacht in Canada


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de zeehondenjacht in Canada

  1. Wat is uw mening over de berichten ‘Nieuwe regels zeehondenjacht direct geschonden’1 en ‘En dan opeens die bloedvlekken’?2
  2. Deelt u de mening dat de zeehondenjacht in Canada afkeurenswaardig is? Zo ja, op welke wijze gaat u dit kenbaar maken aan de Canadese overheid? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  3. Kunt u aangeven of u de behoefte van uw voorgangers deelt om een einde te maken aan de commerciële zeehondenjacht in Canada?3 Zo ja, op welke wijze gaat u zich inspannen om dit doel te bereiken? Zo neen, wat is uw standpunt in deze kwestie?
  4. Deelt u de bezorgdheid van Europees Commissaris Stavros Dimas over de manier waarop zeehonden gedood worden?4 Zo ja, welke actie gaat u hierop ondernemen en bent u voornemens deze zorgen kenbaar maken aan de Canadese overheid? Zo neen, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat de Canadese overheid er op toe behoort te zien dat de regels, die pas dit jaar van kracht zijn gegaan, strikt worden nageleefd? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  6. Bent u bereid Canada aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid in het tegengaan van onnodig dierenleed? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid zich in te spannen voor een Europees importverbod van producten van zeehondenbont? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.bontvoordieren.nl/nieuws.php?item=2&id=138
2 http://www.telegraaf.nl/binnenland/3670375/__En_dan_opeens_die_bloedvlekken___.html
3 Aanhangsel Handelingen nr. 1217, vergaderjaar 2004–2005
4 http://www.refdag.nl/artikel/1337760/Brussel+bezorgd+om+doden+zeehonden.html

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 8 mei 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden op bovengenoemde vragen van het lid Thieme (PvdD) over de zeehondenjacht in Canada.

1, 2, 4, 5 en 6
Wat is uw mening over de berichten ‘Nieuwe regels zeehondenjacht direct geschonden’ en ‘En dan opeens die bloedvlekken’?

Deelt u de mening dat de zeehondenjacht in Canada afkeurenswaardig is? Zo ja, op welke wijze gaat u dit kenbaar maken aan de Canadese overheid? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Deelt u de bezorgdheid van Europees Commissaris Stavros Dimas over de manier waarop zeehonden gedood worden? Zo ja, welke actie gaat u hierop ondernemen en bent u voornemens deze zorgen kenbaar te maken aan de Canadese overheid? Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening dat de Canadese overheid erop toe behoort te zien dat de regels, die pas dit jaar van kracht zijn gegaan, strikt worden nageleefd? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Bent u bereid Canada aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid in het tegengaan van onnodig dierenleed? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?


De Nederlandse regering keurt iedere overtreding van de geldende regels voor de zeehondenjacht in Canada af. Nederland zal Canada vragen ervoor zorg te dragen dat deze regels door de jagers worden gerespecteerd. Overigens kent de Canadese regering onze mening goed: Nederland is tegen de zeehondenjacht. Het Nederlandse standpunt wordt herhaaldelijk aan de Canadese autoriteiten overgebracht. Nederland zal dat ook blijven doen, onder andere tijdens WTO-consultatie die de commissie momenteel met Canada voert over het door Nederland ingevoerde importverbod op producten afkomstig van zadelrobben en klapmutsen.

3
Kunt u uiteenzetten of u de behoefte van uw voorgangers deelt om een einde te maken aan de commerciële zeehondenjacht in Canada? Zo ja, op welke wijze gaat u zich inspannen om dit doel te bereiken? Zo neen, wat is uw standpunt in deze kwestie?

Ja, ook dit kabinet wenst een einde te maken aan de zeehondenjacht. Daarom is Nederland verleden jaar overgegaan tot een importverbod op producten van klapmutsen en zadelrobben uit Canada.

7
Bent u bereid zich in te spannen voor een Europees importverbod van producten van zeehondenbont? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Ja. Dat doen we al. Er zijn meerdere Europese landen geïnteresseerd om een import¬verbod voor zeehondproducten in te stellen. Nederland verwelkomt dergelijke maat¬regelen. Nederland ondersteunt tegelijkertijd het pleidooi van ondermeer het Verenigd Koninkrijk om een Europees importverbod in te stellen, aangezien een Europees import¬verbod vanwege de bredere werking een groter effect zal hebben op de zeehondenjacht in Canada. Nederland heeft dat ook meermalen bij de Europese Commissie kenbaar gemaakt.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg