Kamer­vragen aan de minister van LNV over het vervoer van Kamelen


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van LNV over het vervoer van Kamelen

1. Kent u het bericht ‘Zo vervoer je dus kamelen en dromedarissen’1?

2. Kunt u uitsluiten dat deze opnamen zijn gemaakt op Nederlands grondgebied? Zo ja, op basis van welke informatie? Zo neen, waarom niet?

3. Is het juist dat Schiphol in voorkomende gevallen niet verantwoordelijk zou zijn voor dergelijke wijzen van vervoer op haar grondgebied? Zo ja, wie zou dan verantwoordelijk zijn? Zo neen, bent u bereid de directie van Schiphol aan te spreken op het voorkomen van dergelijke vormen van dieronwaardig vervoer?

4. Kunt u aangeven of het mogelijk is dat het vervoer dan kamelen en/of dromedarissen zoals op de foto aangegeven in overeenstemming zou zijn met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van dieren? Indien dat niet het geval is, kunt u aangeven of handhavend wordt opgetreden in gevallen als deze en vergelijkbare gevallen?

5. Bent u met mij van mening dat het vervoeren van dieren op getoonde wijze moet worden afgekeurd ? Zo ja, op welke wijze wilt u het voorkomen of herhaling van misstanden als deze op Nederlands grondgebied voorkomen? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.webregio.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/508198/foto/1/zo-vervoer-je-dus-kamelen.aspx?foto=1

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 26 okt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het vervoer van kamelen.


1.
Kent u het bericht ‘Zo vervoer je dus kamelen en dromedarissen’1?

Ja.

2.
Kunt u uitsluiten dat deze opnamen zijn gemaakt op Nederlands grondgebied? Zo ja, op basis van welke informatie? Zo neen, waarom niet?

Zoals in het persbericht is te lezen, hebben KLM en Schiphol uitgelegd dat dit vervoer niet op Schiphol heeft plaatsgevonden. Verder heeft Schiphol laten weten dat deze kamelen niet naar Schiphol worden vervoerd.

3.
Is het juist dat Schiphol in voorkomende gevallen niet verantwoordelijk zou zijn voor dergelijke wijzen van vervoer op haar grondgebied? Zo ja, wie zou dan verantwoordelijk zijn? Zo nee, bent u bereid de directie van Schiphol aan te spreken op het voorkomen van dergelijke vormen van dieronwaardig vervoer?

In de gehele keten van vervoer zijn er verantwoordelijken aan te duiden. Dat zijn onder meer de vliegtuigmaatschappijen, importeurs en afhandelaars. De Voedsel en Waren Autoriteit ziet er op toe dat het vervoer in overeenstemming is met de regels op het terrein van dierenwelzijn, met name de LAR (Live Animal Regulations) van de IATA (de International Air Transport Association) en de Europese Transportverordening (Regulation 1/2005).

4.
Kunt u uiteenzetten of het mogelijk is dat het vervoer dan kamelen en/of dromedarissen zoals op de foto in overeenstemming zou zijn met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van dieren? Indien dat niet het geval is, kunt u toelichten of handhavend wordt opgetreden in gevallen als deze en vergelijkbare gevallen?

5.
Deelt u de mening dat het vervoeren van dieren op getoonde wijze moet worden afgekeurd? Zo ja, op welke wijze wilt u het voorkomen of herhaling van misstan¬den als deze op Nederlands grondgebied voorkomen? Zo neen, waarom niet?

De wijze van vervoer, zoals getoond op de foto, is niet in overeenstemming met de Transportverordening en de LAR van de IATA. Indien een vergelijkbare wijze van vervoer zou worden aangetroffen in Nederland, wordt handhavend opgetre¬den door de VWA en de Algemene Inspectiedienst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg


1WebRegio.nl, 2 oktober 2009
www.webregio.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/508198/foto/1/zo-vervoer-je-