Kamer­vragen aan de minister van LNV over het afschieten van herten op Terschelling in de Krokus­va­kantie (vervolg)


Indiendatum: feb. 2009

Vervolgvragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het afschieten van herten op Terschelling in de Krokusvakantie

  1. Kent u het bericht ‘Drachtig hert geschoten op Terschelling1?
  2. Kunt u aangeven wat het verschil is tussen de jacht op de edelherten en de ‘normale beheersjacht’ als het gaat om de veiligheid van en overlast voor toeristen?

http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article4391642.ece/Drachtig_hert_geschoten_op_Terschelling

Indiendatum: feb. 2009
Antwoorddatum: 10 mrt. 2009

Geachte Voorzitter,

Met deze brief beantwoord ik de aanvullende vragen van Kamerlid Thieme (PvdD) over het afschieten van herten op Terschelling in de Krokusvakantie.

1
Kent u het bericht ‘Drachtig hert geschoten op Terschelling’?

Ja.

2
Kunt u toelichten wat het verschil is tussen de jacht op de edelherten en de ‘normale beheersjacht’ als het gaat om de veiligheid van en overlast voor toeristen?

Het verschil zit in de verwachting dat de actie om de edelherten te verwijderen meer publiek zou hebben kunnen trekken dan het reguliere reeënbeheer, hetgeen had kunnen leiden tot onveilige situaties.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg