Kamer­vragen aan de minister van LNV over het afschieten van herten op Terschelling in de Krokus­va­kantie


Indiendatum: feb. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit over het afschieten van herten op Terschelling in de Krokusvakantie

  1. Kent u het bericht ‘Drachtig hert geschoten op Terschelling’ 1?
  2. Kunt u aangeven waarom u eerder heeft gezegd dat de herten vóór de Krokusvakantie moesten zijn afgeschoten omdat in de vakantie niet geschoten kon worden vanwege toeristen die dan op het eiland verblijven en na de vakantie het broedseizoen begint terwijl u nu toch toestemming heeft verleend voor het afschieten van de herten in de vakantie?
  3. Kunt u aangeven wat het verschil is tussen de jacht op de edelherten en de ‘normale beheersjacht’ als het gaat om de veiligheid van en overlast voor toeristen?
  4. Deelt u de mening dat wanneer u het schieten tijdens de vakantie ook toestaat de spoedactie van vorige week niet nodig was geweest, en dat dus doorgegaan had kunnen worden met (goede) vangpogingen? Zo neen, waarom niet?
  5. Kunt u deze vragen voor 19 februari ’09, 12.00 uur beantwoorden?

1 http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article4391642.ece/Drachtig_hert_geschoten_op_Terschelling

Indiendatum: feb. 2009
Antwoorddatum: 19 feb. 2009

Geachte Voorzitter,Met deze brief beantwoord ik vragen van het lid Thieme (PvdD) over het afschieten van herten op Terschelling in de krokusvakantie.

1

Kent u het bericht ‘Drachtig hert geschoten op Terschelling’?

Ja.

2 en 3

Kunt u uiteenzetten waarom u eerder hebt gezegd dat de herten vóór de krokusvakantie moesten zijn afgeschoten omdat in de vakantie niet geschoten kon worden vanwege toeristen die dan op het eiland verblijven en na de vakantie het broedseizoen begint, terwijl u nu toch toestemming heeft verleend voor het afschieten van de herten in de vakantie?

Kunt u toelichten wat het verschil is tussen de jacht op de edelherten en de ‘normale beheersjacht’ als het gaat om de veiligheid van en overlast voor toeristen?

Zoals uw Kamer toegezegd, heb ik met ingang van de voorjaarsvakantie de handhavingsactie ter verwijdering van de edelherten in het kader van de overtreding van de Flora- en Faunawet, opgeschort. Op verzoek van de burgemeester van Terschelling heb ik echter toegestaan dat edelherten die tijdens het reguliere reeënbeheer op het eiland in het schootsveld komen mogen worden geschoten.

4

Deelt u de mening dat wanneer u het schieten tijdens de vakantie ook toestaat de spoedactie van vorige week niet nodig was geweest, en dat dus doorgegaan had kunnen worden met (goede) vangpogingen? Zo nee, waarom niet?

Ik deel die mening niet. Mijn overwegingen om uiteindelijk toestemming te geven tot afschot van de edelherten heb ik u uitvoerig bij brief van 9 februari 2009 geven (DN 2009/260).

5

Kunt u deze vragen nog heden beantwoorden in verband met de aanstaande recesperiode van de Tweede Kamer?

Ja.MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg