Kamer­vragen aan de minister van LNV over egels in hand­tassen


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over egels in handtassen

1. Kent u het bericht "Egel in handtas wordt nieuwe rage1”?

2. Is het juist dat dit soort egels in Nederland volop worden aangeboden in dierenwinkels en op marktplaats?

3. Deelt u de mening dat het een ongewenste ontwikkeling is wanneer dieren gebruikt worden als mode-accessoire zoals hier beschreven? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid maatregelen te treffen om te voorkomen dat rages als deze ook in Nederland tot ontwikkeling komen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 19 jan. 2010

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over egels in handtassen.

Vraag 1
Kent u het bericht “Nieuwste rage: egel in handtas?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat dit soort egels in Nederland volop worden aangeboden in dierenwinkels en op marktplaats?

Antwoord
Nee. Bij de brancheorganisatie van dierenwinkels Dibevo is over de verkoop van deze egeltjes niets bekend. Op de website Marktplaats staan momenteel slechts enkele aanbieders.

Vraag 3
Deelt u de mening dat het een ongewenste ontwikkeling is wanneer dieren gebruikt worden als modeaccessoire zoals hier beschreven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Bent u bereid maatregelen te treffen om te voorkomen dat rages als deze ook in Nederland tot ontwikkeling komen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden vraag 3 en 4
Op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren mag het welzijn van dieren niet onnodig worden benadeeld. Indien in een specifiek geval een egel wordt mishandeld is het dus mogelijk op basis van de huidige regelgeving op te treden.

Overigens worden de egeltjes ook gefokt en gehouden uit liefhebberij, zoals dat ook bij andere diersoorten is toegestaan.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg