Kamer­vragen aan de minister van LNV over de dood van een in beslag genomen kat


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de dood van een in beslag genomen kat .

1. Kunt u bevestigen dat één van de in beslag genomen Asherakatten is overleden1? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak en onder welke omstandigheden is dit gebeurd?

2. Kunt u aangeven in welke toestand de andere twee katten zich bevinden?

3. Kunt u aangeven of de verantwoordelijke in dit geval op de juiste wijze invulling heeft gegeven aan de op hem rustende zorgplicht?

4. Deelt u de mening dat de duur van het strafrechtelijk onderzoek rond de import van deze katten onacceptabel lang is (geweest)? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo neen, kunt u dit toelichten?

5. Bent u bereid maatregelen te treffen om processen rondom in beslag genomen dieren aanzienlijk te bespoedigen, om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich ooit nog voordoet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1www.blikopnieuws.nl/bericht/105460/Reuzenkat__Shin-Chan_op_Schiphol_gestorven.html

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 20 jan. 2010

Geachte Voorzitter,


Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de dood van een in beslag genomen kat. Deze vragen werden mij toegestuurd op 17 november 2009 (nummer 2009Z21790).

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat één van de in beslag genomen Ashera katten is overleden? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak en onder welke omstandigheden is dit gebeurd?

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten in welke toestand de andere twee katten zich bevinden?

Vraag 3
Kunt u toelichten of de verantwoordelijke in dit geval op de juiste wijze invulling heeft gegeven aan de op hem of haar rustende zorgplicht?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de duur van het strafrechtelijk onderzoek rond de import van deze katten onacceptabel lang is (geweest)? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, kunt u dit toelichten.

Vraag 5
Bent u bereid maatregelen te treffen om processen rondom in beslag genomen dieren aanzienlijk te bespoedigen, om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich ooit nog voordoet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vragen 1 t/m 5

Op 11 november 2009 is een van de Ashera katten overleden. Het Openbaar Ministerie heeft opdracht gegeven een sectie uit te voeren om de doodsoorzaak vast te stellen. Deze sectie heeft uitgewezen dat de kat kanker van de witte bloedcellen had. Het hart was naar achteren verplaatst als gevolg van een tumor, waarschijnlijk aan de lymfeklieren die zich daar bevinden. De eigenaar van de katten is van deze uitslag op de hoogte gebracht. De andere twee katten worden goed verzorgd en verkeren in goede conditie.MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg