Kamer­vragen aan de minister van LNV naar aanleiding van de ophok­plicht voor pluimvee


Indiendatum: feb. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de ophokplicht voor pluimvee

1. Kunt u aangeven welke overwegingen voor u hebben geleid tot het per direct instellen van een ophokplicht voor alle pluimvee per 03-02-07?

2. Kunt u aangeven welke wetenschappelijke aanwijzingen er zijn dat het afschermen van hobbypluimvee preventieve werking zou hebben m.b.t het voorkomen van uitbraken in de commerciƫle sector?

3. Is bekend of de uitbraak in Suffolk van vogelgriep het gevolg is van contacten tussen bedrijven onderling of is er een contactstructuur die u aanleiding geeft te denken dat de hobbysector op enigerleiwijze bij de uitbraak betrokken is?

4. Heeft u maatregelen genomen om internationale handelsstromen in preventieve zin in te perken? Zo nee, waarom legt u dan wel een zwaar middel als een ophokplicht op aan de hobby- , biologische- en vrije uitloopsector?

5. Kunt u aangeven wat de gevolgen zullen zijn voor de hobbysector en de biologische- en vrije uitloopsector wanneer ophokmaatregelen zich in de huidige frequentie voor zullen blijven doen?

6. Bent u met ons van mening dat hobbydierhouders, en biologische bedrijven met legkippen ernstig gedupeerd worden als gevolg van de nieuwe ophokplicht, buiten hun schuld? Bent u bereid hen te compenseren voor de kosten van vaccinatie, nu de noodzaak daartoe voort lijkt te vloeien uit belangen van de bio-industrie?