Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie inzake hond 'Cookie'


Indiendatum: feb. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie inzake hond 'Cookie'.

1. Kent u het ANP bericht 'Pitbull Cookie blijft leven' (1)?

2. Is het waar dat de onzekerheid over het lot van Cookie voortduurt, nu ondanks het besluit van burgemeester Wallage tot teruggave, de AID nog steeds kan besluiten tot inbeslagname?

3. Deelt u de mening dat de gebeurtenissen rond Cookie veel emoties hebben losgemaakt onder mensen die van dieren houden en dat er alle reden is nu vanuit de overheid zekerheid te bieden?

4. Bent u bereid op basis van de uitgevoerde schouw en contra-expertise Cookie het voordeel van eventuele twijfel te geven en verdere vervolging te besparen?

5. Bent u naar aanleiding van de gebeurtenissen rond Cookie bereid te komen tot een versnelde evaluatie van de Regeling Agressieve Dieren?

(1) ANP, 3 februari 2007
http://www.nu.nl/news/964568/10/%27Pitbull%27_Cookie_blijft_leven.html

Indiendatum: feb. 2007
Antwoorddatum: 28 mrt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over pitbull ‘Cookie’.

1
Kent u het bericht ‘Pitbull Cookie blijft leven’?

Ja.

2 en 4
Duurt de onzekerheid over het lot van Cookie voort, nu ondanks het besluit van de burgemeester van Groningen tot teruggave, de Algemene Inspectiedienst nog steeds kan besluiten tot inbeslagname?
Bent u bereid op basis van de uitgevoerde schouw en contra-expertise Cookie het voordeel van eventuele twijfel te geven en van verdere vervolging te besparen?

De burgemeester van Groningen heeft naar aanleiding van de hem beschikbare informatie het besluit genomen om de hond terug te geven aan de eigenaresse. De Algemene Inspectiedienst zal niet meer overgaan tot inbeslagname van Cookie op basis van artikel 73, tweede lid, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

3
Deelt u de mening dat de gebeurtenissen rond Cookie veel emoties hebben losgemaakt onder mensen die van dieren houden en dat er alle reden is nu zekerheid te bieden vanuit de overheid?


Ik kan me voorstellen dat de gebeurtenissen rond Cookie emoties hebben losgemaakt bij een bepaalde groep mensen, namelijk eigenaren van honden die van het Pitbull Terriër type zijn en hun sympathisanten.

Alleen honden die in belangrijke mate voldoen aan de kenmerken, zoals opgenomen in de Regeling agressieve dieren (RAD) en die niet beschikken over een stamboom erkend door de Fédération Cynologique Internationale, zijn verboden. Eigenaren van honden van alle andere bestaande rassen en typen hoeven niet te vrezen dat hun hond in beslag wordt genomen op basis van de RAD.

Eigenaren en fokkers van honden van het Pitbull Terriër type overtreden de RAD, die in 1993 na ernstige incidenten met honden van dit type is ingevoerd om mensen en dieren te beschermen. Hiermee nemen deze personen het risico dat hun hond wordt opgepakt. Zij nemen ook het risico dat hun hond een ernstig incident zal veroorzaken.

5
Bent u naar aanleiding van de gebeurtenissen rond Cookie bereid te komen tot een versnelde evaluatie van de Regeling Agressieve Dieren?

De werking van de RAD wordt regelmatig tegen het licht gehouden en waar nodig worden passende maatregelen genomen. Niettemin ben ik niet helemaal tevreden over de bestaande situatie. In de komende periode zal ik aandacht besteden aan de problematiek omtrent agressieve honden. Ik zal u hierover rond de zomer per brief informeren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer