Kamer­vragen aan de minister van Justitie over het dood­mar­telen van een hond


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Justitie over het doodmartelen van een hond

  1. Kent u het bericht ‘Hond doodgemarteld op strand’1, waarin melding wordt gemaakt van een jonge hond die doodbloedde na veelvuldig geslagen te zijn?
  2. Kunt u aangeven of onderzoek is ingesteld om de dader te achterhalen? Zo neen, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven wat de dader ten laste zal worden gelegd en wat de te verwachten strafmaat zal zijn?
  4. Kunt u aangeven welke straffen in de afgelopen vijf jaar zijn opgelegd voor het mishandelen en doden van dieren? Kunt u aangeven in hoeveel gevallen de maximale strafmaat is opgelegd? Als dit niet bekend is, bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om het registratiesysteem van het OM hierop aan te passen? Zo neen, waarom niet?
  5. Acht u de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde straffen over de afgelopen vijf jaar bezien afdoende om een afschrikwekkende werking te hebben? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze bent u voornemens hier verbetering in te brengen?
  6. Bent u bereid de strafmaat te verhogen voor dergelijke zware vormen van dierenmishandeling met de dood tot gevolg? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid een zelfstandig houdverbod in te stellen voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige vormen van dierenmishandeling? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2008/07/hond_doodgemarteld_op_strand.html

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 28 jul. 2008

Antwoorden van de minister van Justitie op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het doodmartelen van een hond. (Ingezonden 3 juli 2008, nr. 2070824540)


Vraag 1
Kent u het bericht ‘Hond doodgemarteld op strand’, waarin melding wordt gemaakt van een jonge hond die doodbloedde na veelvuldig geslagen te zijn? 1)

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Is onderzoek ingesteld om de dader te achterhalen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 3
Wat zal de dader ten laste worden gelegd en wat is de te verwachten strafmaat?

Vraag 2 en 3
De Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming is inmiddels een onderzoek gestart.
De eigenaresse van de hond is als verdachte aangemerkt en als zodanig verhoord.
In het belang van het onderzoek kan ik op dit moment geen verdere mededelingen doen.

Vraag 4
Welke straffen zijn in de afgelopen vijf jaar opgelegd voor het mishandelen en doden van dieren? In hoeveel gevallen is de maximale strafmaat opgelegd? Als dit niet bekend is, bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om het registratiesysteem van het Openbaar Ministerie hierop aan te passen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 5
Acht u de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde straffen over de afgelopen vijf jaar bezien afdoende om een afschrikwekkende werking te hebben? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze bent u voornemens hier verbetering in te brengen?

Vraag 6
Bent u bereid de strafmaat te verhogen voor dergelijke zware vormen van dierenmishandeling met de dood tot gevolg? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Vraag 7
Bent u bereid een zelfstandig houdverbod in te stellen voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige vormen van dierenmishandeling? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 4 t/m 7
Ik verwijs naar antwoord 4 op eerdere soortgelijke vragen d.d. 8 februari 2008 van het lid Ouwehand (PvdD) over het dumpen van exotisch dieren (Tweede Kamer 2007-2008, nr. 1536) en naar de antwoorden 2 en 3 op vragen d.d. 8 juni 2007 van het lid Thieme (PvdD) (Tweede Kamer 2006-2007, nr. 2056).


1) http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2008/07/hond_doodgemarteld_op_strand.html