Kamer­vragen aan de Minister van Justitie over Google street view


Indiendatum: mrt. 2010

Kamervragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Minister van Justitie over Google street view

1. Kent u het bericht 'Ophef om naakte kleuter in google street view'1?

2. Kunt u aangeven of het nemen van foto's van mensen op openbare plekken om ze vervolgens op internet te verspreiden in strijd is met privacy wetgeving? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om dit te voorkomen?

3. Is het waar dat Google de foto’s een jaar lang bewaart? Voor welke doeleinden bewaart Google deze gegevens? Kunt u aangeven of het zo lang bewaren van de gegevens wel noodzakelijk en gerechtvaardigd is?

4. Deelt u de mening dat het de omgekeerde wereld is dat personen moeten aangeven dat ze van Google street view af gehaald willen worden in plaats van dat foto’s van personen niet door Google mogen worden gebruikt?

5. Deelt u de mening dat aan mensen vooraf kenbaar moet worden gemaakt, door middel van landelijke en lokale pers, dat Google camera's steden instuurt om foto's te maken?

6. Kunt u aangeven hoe lang het duurt voordat iemand op zijn verzoek van Google street view wordt afgehaald en welke procedure moet worden gevolgd?

1 http://www.telegraaf.nl/digitaal/6288983/__Ophef_om_naakte_kleuter_in_Street_View__.html

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het toestaan van het uitzetten van edelherten in het Meinweg gebied

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over dat Nederland 18,4 miljoen aan Brussel moet terugbetalen vanwege fouten in de controle en registratie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer