Kamer­vragen aan de minister van BuZa over de opgepakte dieren­ac­tivist in Thailand.


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de opgepakte dierenactivist in Thailand

1. Kent u het bericht 'Dierenactivist in Thailand voor de rechter'?1

2. Is het waar Edwin Wiek voor de rechtbank moet verschijnen wegens laster? Zo ja, kunt u aangeven wat het oordeel van de rechtbank is over deze aanklacht?

3. Deelt u de mening dat de vrijheid van meningsuiting in Thailand niet wordt gerespecteerd wanneer personen niet over de misstanden met betrekking tot dieren in Thailand mogen praten?

4. Deelt u de zorgen over de rechtspositie van dierenactivisten in Thailand? Zo ja, bent u bereid deze zorgen namens Nederland kenbaar te maken aan de Thaise regering? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom eigenlijk niet?

5. Deelt u de mening dat de tempel zich schuldig maakt aan illegale handel in tijgers, wat verboden is op grond van het CITES verdrag, en dierenmishandeling? Zo ja, bent u bereid Thailand op hierop aan te spreken? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6005188/__Dierenactivist_in_Thailand_voor_rechter__.html

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 6 apr. 2010

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Thieme (PvdD) over de opgepakte dierenactivist in Thailand.

Vraag 1
Kent u het bericht “Dierenactivist in Thailand voor de rechter”? 1)

Antwoord
Ja

Vraag 2
Is het waar dat deze dierenactivist voor de rechtbank moet verschijnen wegens laster? Zo ja, kunt u aangeven wat het oordeel van de rechtbank is over deze aanklacht?

Antwoord
Het gaat om een aanklacht wegens laster in verband met kritische artikelen over de zogenaamde Tijgertempel, die vorig jaar in de Thai Post en de Bangkok Post zijn verschenen. De Tijgertempel is een boeddhistische tempel in de buurt van Bangkok, die zich profileert als opvangcentrum voor tijgers. Toeristen kunnen tegen betaling met de tijgers gefotografeerd worden. De abt van de Tijgertempel heeft zowel een strafrechtelijke als een civielrechtelijke procedure aangespannen tegen de Nederlandse - in Thailand woonachtige - dierenactivist, vier Thaise dierenactivisten en vier journalisten van de Bangkok Post en Thai Post. De Nederlander zal op 19 april aanstaande worden voorgeleid in de strafrechtelijke zaak. De eerste zitting in de civielrechtelijke zaak staat gepland voor 21 juni in de Kanchanaburi Provincial Court. De abt eist een schadevergoeding van 5 miljoen baht (115.000 euro).

Vraag 3
Deelt u de mening dat de vrijheid van meningsuiting in Thailand niet wordt gerespecteerd wanneer personen niet over de misstanden met betrekking tot dieren in Thailand mogen praten?

Antwoord
Nee, de krantenartikelen maken duidelijk dat dierenactivisten in Thailand wel degelijk hun mening kunnen uiten. De abt voelt zich beledigd door de beschuldigingen van illegale handel in tijgers en mishandeling van de dieren en heeft een procedure wegens laster aangespannen. Het woord is nu aan de rechter.

Vraag 4
Deelt u de zorgen over de rechtspositie van dierenactivisten in Thailand? Zo ja, bent u bereid deze zorgen namens Nederland kenbaar te maken aan de Thaise regering? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom eigenlijk niet?

Antwoord
De positie van milieuactivisten in Thailand is in algemene zin zeker een aandachtspunt. In dit geval gaat het echter om een zaak tussen een tempel en een aantal dierenactivisten. De betrokken Nederlander heeft tegenover de Nederlandse ambassade in Bangkok aangegeven vertrouwen te hebben in een goede afloop van de zaak. Op overheidsniveau lijkt bereidheid te bestaan de situatie in de Tijgertempel nader tegen het licht te houden. Op dit moment is er geen aanleiding zorg kenbaar te maken over de gang van zaken. Ik kan u overigens verzekeren dat Nederland het verloop van het proces nauwlettend zal blijven volgen.

Vraag 5
Deelt u de mening dat de tempel zich schuldig maakt aan illegale handel in tijgers, wat verboden is op grond van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten (CITES-verdrag), en aan dierenmishandeling? Zo ja, bent u bereid Thailand hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Of de tempel zich schuldig maakt aan illegale handel in tijgers en dierenmishandeling kan ik niet beoordelen. Het is aan de Thaise rechter om hier een uitspraak over te doen.


1) De Telegraaf, 10 februari 2010

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6005188/__Dierenactivist_in_Thailand_voor_rechter__.html


Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over een toename in het aantal vossen ondanks het toestaan van jacht

Lees verder

Kamervragen aan de minister van BuZa over het bericht dat Japan dierenactivist van de Sea Shepherd heeft opgepakt.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer