Kamer­vragen aan de minister van BuZa over het bericht dat Japan dieren­ac­tivist van de Sea Shepherd heeft opgepakt.


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Japan een activist van sea sheperd conservation society heeft opgepakt.

1. Bent u bekend met het bericht dat de activist Peter Bethune van het onder Nederlandse vlag varende schip van Sea Shepherd is opgepakt1 ?

2. Is het waar dat Bethune wordt vervolgd voor het aan boord klimmen bij een Japanse walvisvaarder in Antartica, dezelfde walvisvaarder die in januari een actieschip van sea shepherd had aangevaren?

3. Kunt u aangeven wat Bethune ten laste wordt gelegd en of een veroordeling van de rechtbank in Japan reeds heeft plaatsgevonden?

4. In eerdere antwoorden op Kamervragen omtrent de opgepakte Japanse actievoerders van Greenpeace2 heeft u aangegeven dat u de zorgen van de rechtspositie van milieu en natuuractivisten onderkent, en dat met name de algemene detentieomstandigheden in Japanse gevangenissen en verhoorprocedures een punt van zorg zijn, is inmiddels bekend wanneer de eerstvolgende politieke consultaties met Japan zullen plaatsvinden waarbinnen ook over mensenrechten wordt gesproken? Zo ja, bent u bereid om tijdens die consultaties ook de positie van Bethune te bespreken? Zo neen, bent u bereid Japan hier op korte termijn of in ander verband op aan te spreken?

1 http://nos.nl/artikel/143276-japan-pakt-activist-sea-shepherd-op.html

2 Aanhangsel van de handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 1386

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 6 mei 2010

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) over de opgepakte activist P. Bethune van de Sea Shepherd Conservation Society.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat de activist Peter Bethune van het onder Nederlandse vlag varende schip van Sea Shepherd is opgepakt?

Antwoord
Ja. Voor de goede orde geldt dat de heer Bethune kapitein was van het gezonken schip van de Sea Shepherd Conservation Society, de ‘Ady Gil’. De ‘Ady Gil’ voer onder de vlag van Nieuw-Zeeland en de heer Bethune heeft de Nieuw-Zeelandse nationaliteit.

Vraag 2
Is het waar dat de heer Bethune wordt vervolgd voor het aan boord klimmen bij een Japanse walvisvaarder bij Antarctica, dezelfde walvisvaarder die in januari een actieschip van Sea Shepherd heeft aangevaren?

Vraag 3
Kunt u aangeven wat de heer Bethune ten laste wordt gelegd en of een veroordeling van de rechtbank in Japan reeds heeft plaatsgevonden?

Antwoord vraag 2 en 3
Naar verluidt wordt de heer Bethune beschuldigd van het illegaal aan boord gaan van de Shonan Maru no.2, het Japanse schip dat betrokken was bij de aanvaring met de ‘Ady Gil’.De exacte formulering van de aanklacht tegen de heer Bethune is niet bekend. Het kan zijn dat hem ook het aanbrengen van schade aan de Shonan Maru no.2 ten laste wordt gelegd. Een veroordeling door een Japanse rechtbank heeft nog niet plaatsgevonden.

Vraag 4
Onder verwijzing naar uw eerdere antwoorden op schriftelijke vragen omtrent de opgepakte Japanse actievoerders van Greenpeace, waarin u aangeeft dat u de zorgen van de rechtspositie van milieu- en natuuractivisten onderkent en dat met name de algemene detentieomstandigheden in Japanse gevangenissen en verhoorprocedures een punt van zorg zijn: is inmiddels bekend wanneer de eerstvolgende politieke consultaties met Japan zullen plaatsvinden waarbinnen ook over mensenrechten wordt gesproken? Zo ja, bent u bereid om tijdens die consultaties ook de positie van de heer Bethune te bespreken? Zo nee, bent u bereid Japan hier op korte termijn of in een ander verband op aan te spreken?

Antwoord
Voor eerstvolgende politieke consultaties is thans nog geen datum voorzien. Tijdens de consultaties zal onder meer worden gesproken over de bezwaren die Nederland heeft ten aanzien van de doodstraf en de wijze van tenuitvoerlegging en over de Nederlandse zorg ten aanzien van de algemene detentieomstandigheden in Japanse gevangenissen en verhoorprocedures.

De positie van de heer Bethune zal niet worden besproken. De heer Bethune is onderdaan van Nieuw- Zeeland en de heer Bethune krijgt consulaire bijstand krijgt van Nieuw- Zeeland. Wel zal tijdens de consultaties gesproken worden over de acties van de Sea Shepherd Conservation Society tegenover onder Japanse vlag varende schepen en de wijze waarop internationale afspraken inzake walvisvaart door Japan worden nageleefd.


Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van BuZa over de opgepakte dierenactivist in Thailand.

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en van BuZa over de jaarlijkse slachting van dolfijnen op de Faröereilanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer