Kamer­vragen aan de minister van Buiten­landse Zaken over veroor­deelde bioloog in Brazilië


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over veroordeelde bioloog in Brazilië

1. Kent u de berichten (1) over de recentelijk in Brazilië tot gevangenisstraf veroordeelde bioloog Marc van Roosmalen?

2. Deelt u de mening dat een gevangenisstraf van 14 jaar voor het zonder vergunning opvangen van apen een buitensporige straf is, mede gezien het feit dat er volgens de berichten wel een vergunning is aangevraagd waar nooit op is gereageerd?

3. Bent u bereid om zich via diplomatieke weg in te zetten voor de vrijlating van Marc van Roosmalen, gezien de aard van het vergrijp en het feit dat hij voormalig Nederlander is, een gerespecteerd wetenschapper, in 1997 door Prins Bernhard benoemd tot Ridder in de Orde van de Gouden Ark en in 2000 door Time Magazine is uitgeroepen tot Held van de Planeet? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

4. Bent u bereid om via diplomatieke weg te onderzoeken of het waar is dat Marc van Roosmalen het slachtoffer is geworden van groeperingen die behoud van het Amazonewoud niet hoog in het vaandel hebben staan, zoals houtkapbedrijven en sojaproducenten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

(1) ‘Gebrek aan tact werd activist noodlottig’, Volkskrant 22/06/2007;
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article437628.ece/Eens_de_Held_van_de_Planeet,_nu_vast_wegens_biopiraterij

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article437630.ece/14_jaar_cel_voor_bioloog_wegens_apendiefstal

http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article1557863.ece

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 8 jul. 2007

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Thieme over de veroordeelde bioloog Van Roosmalen. Deze vragen werden ingezonden op 3 juli 2007 met kenmerk 2060719790.

Antwoorden van de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Thieme (PvdD) over veroordeelde bioloog.

Vraag 1
Kent u de berichten over de recentelijk in Brazilië tot een gevangenisstraf veroordeelde bioloog Marc van Roosmalen?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat een gevangenisstraf van 14 jaar voor het zonder vergunning opvangen van apen een buitensporige straf is, mede gezien het feit dat er volgens de berichten wel een vergunning is aangevraagd, maar dat daar nooit op is gereageerd?

Antwoord
De Nederlandse regering is niet bekend met de strekking van het vonnis en mengt zich niet in de rechtsgang zelf, de schuldvraag, bewijslast of de te bepalen strafmaat.

Vraag 3
Bent u bereid u in te zetten voor de vrijlating van Marc van Roosmalen, gezien de aard van het vergrijp en het feit dat hij voormalig Nederlander is, een gerespecteerd wetenschapper, in 1997 door Prins Bernhard benoemd tot Ridder in de Orde van de Gouden Ark en in 2000 door Time Magazine is uitgeroepen tot Held van de Planeet? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Gezien het feit dat de heer Marc van Roosmalen geen Nederlands staatsburger is, is de Nederlandse staat op grond van het internationale recht niet in staat consulaire bijstand te verlenen. De Nederlandse regering is wel bereid op politiek niveau in Brazilië aandacht te vragen voor deze zaak, daarbij benadrukkend dat zij zich op generlei wijze wil mengen in de rechtsgang.

Vraag 4
Bent u bereid te onderzoeken of het waar is dat Marc van Roosmalen het slachtoffer is geworden van groeperingen die het behoud van het Amazonewoud niet hoog in het vaandel hebben staan, zoals houtkapbedrijven en sojaproducenten? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 2.


De minister van Buitenlandse Zaken,


Drs. M.J.M. Verhagen