Kamer­vragen aan de minister van LNV over de handel in wilde kaviaar


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de handel in wilde kaviaar

1. Kent u het bericht ‘Vegakaviaar: duurzaam decadent doen’ (1)?

2. Deelt u de mening dat de illegale handel in wilde kaviaar op korte termijn effectief moet worden aangepakt om de ernstig bedreigde steur te beschermen? Zo neen, kunt u dit toelichten en hoe verhoudt zich dit tot het verbod op de handel in wilde kaviaar op grond van het CITES verdrag?

3. Kunt u aangeven wat op dit moment de handhavings- en opsporingsinzet is om te voorkomen dat er in Nederland wilde kaviaar uit bijvoorbeeld het Kaspische Zeegebied wordt verhandeld? Zo neen,waarom niet?

4. Kunt u aangeven hoe vaak het voorkomt dat de AID handel in illegale wilde kaviaar in Nederland opspoort? Kunt u aangeven wat in recente jaren de resultaten zijn geweest van deze opsporing? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid om meer maatregelen te treffen voor een effectieve implementatie van het verbod op handel in wilde kaviaar in Nederland? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid om zich in EU-verband in te zetten voor meer effectieve maatregelen tegen illegale handel in wilde kaviaar uit onder andere het Kaspische Zeegebied, zodat deze handel wordt geweerd uit de Europese Unie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

(1) Dagblad De Pers, 29/06/2007, p.22.

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 19 aug. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de handel in wilde kaviaar.

1
Kent u het bericht ‘Vegakaviaar: duurzaam decadent doen’?

Ja.

2, 5 en 6
Deelt u de mening dat de illegale handel in wilde kaviaar op korte termijn effectief moet worden aangepakt om de ernstig bedreigde steur te beschermen? Zo neen, kunt u dit toelichten? Hoe verhoudt zich dit tot het verbod op de handel in wilde kaviaar op grond van het CITES-verdrag?

Bent u bereid om meer maatregelen te treffen voor een effectieve implementatie van het verbod op handel in wilde kaviaar in Nederland? Zo ja, op welke termijn en wijze?
Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid om zich in EU-verband in te zetten voor meer effectieve maatregelen tegen illegale handel in wilde kaviaar uit onder andere het Kaspische Zeegebied, zodat deze handel wordt geweerd uit de Europese Unie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Ja, ik deel de mening dat de illegale handel in kaviaar effectief moet worden aangepakt.

Handel in kaviaar, mits gedaan volgens de geldende CITES-regelgeving, is niet verboden. De voorwaarden waaronder deze handel is toegestaan, zijn recentelijk aangescherpt.
Dit houdt in dat kaviaar van de steur altijd moet zijn verpakt in verzegelde recipiënten met een niet herbruikbaar label.
Het label dient alle informatie te bevatten betreffende de legale herkomst van de kaviaar, zodat altijd exact is aangegeven waar de kaviaar vandaan komt, door welk bedrijf het is verwerkt en met welke documenten het is uitgevoerd.

Tevens dient bij het ompakken van de kaviaar, hetgeen alleen door geregistreerde bedrijven mag worden gedaan, niet slechts het voornoemde label te worden aangebracht, maar ook een registratie te worden bijgehouden.
Deze maatregel draagt sterk bij aan het tegengaan van de illegale handel in kaviaar van de steur. Ik zie dan ook geen aanleiding om aan te dringen op strengere maatregelen.

3
Kunt u aangeven wat op dit moment de handhavings- en opsporingsinzet is om te voorkomen dat in Nederland wilde kaviaar uit bijvoorbeeld het Kaspische Zeegebied wordt verhandeld? Zo neen, waarom niet?

De handhavings- en opsporingsinzet om te voorkomen dat in Nederland illegale kaviaar wordt verhandeld, maakt deel uit van de totale inzet van handhaving van CITES in Nederland. Voor de beantwoording van deze vraag verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen 7 en 26, die de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gesteld naar aanleiding van het rapport van het Wereld Natuurfonds (WNF) “Het product biodiversiteit” in het licht van de CITES-conferentie van 4 tot 15 juni 2007 (Kamerstuk 30 800 XIV, nr. 108).

4
Kunt u aangeven hoe vaak het voorkomt dat de Algemene Inspectiedienst (AID) handel in illegale wilde kaviaar in Nederland opspoort? Kunt u aangeven wat in recente jaren de resultaten zijn geweest van deze opsporing? Zo neen, waarom niet?

De Algemene Inspectiedienst is tussen 2001 en 2006 gemiddeld enkele tientallen keren per jaar in actie gekomen om illegale kaviaar op te sporen. De hoeveelheden kaviaar die daar¬bij in beslag genomen werden, varieerden van enkele potjes tot grotere partijen van bijvoorbeeld 141 kilogram.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over veroordeelde bioloog in Brazilië

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van OCW en LNV over de beïnvloeding van kinderen via de Donald Duck

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer