Kamer­vragen aan de Minister President over DSB-bank


Indiendatum: jun. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Minister President over DSB-bank

  1. Kent u de berichten ‘Volksopstand tegen DSB Bank breekt nu echt los’1 en ‘Trots op Dirk’2?
  2. Is het waar dat u tijdens een bijeenkomst in het DSB-stadion gezegd hebt: 'Je bent een voorbeeld voor ons allemaal, je speelt een geweldige rol in de financiële sector, zet je in voor sport en cultuur. Ik vind dat fantastisch. We zijn trots op je!' Zo nee, welk deel van de aan u toegeschreven uitspraak klopt niet?
  3. Indien u juist geciteerd bent, kunt u dan aangeven in welke zin u precies trots bent op Dirk Scheringa en in welke kwaliteit u deze uitspraak deed, als premier, als medewerker aan de CDA-campagne of anderszins? Kunt u met name specifiek zijn in welk opzicht de heer Scheringa wat u betreft een geweldige rol speelt in de financiële sector op zodanige wijze dat u dat fantastisch vindt en het u met trots vervult?
  4. Is er enige relatie tussen u en de heer Scheringa of het CDA en de heer Scheringa die kan verklaren dat de activiteiten van de heer Scheringa u met trots vervullen?
  5. Is het waar dat er een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) loopt tegen de DSB-bank en bent u van mening dat het passend is de activiteiten van DSB-bank te koppelen aan kwalificaties als ‘fantastisch’ en ‘trots’, terwijl de uitkomsten van het AFM onderzoek nog niet bekend zijn?
  6. Heeft u voorinzage in de uitkomsten van het onderzoek van de AFM? Zo ja, geven die uitkomsten aanleiding voor genoemde kwalificaties? Zo nee, vindt u het verstandig om als Minister President dergelijke kwalificaties te gebruiken voor een bankier tegen wie onderzoek van de AFM loopt, nog voordat u de uitkomsten van dat onderzoek kent?
  7. Vindt u het verstandig als Minister President positieve uitlatingen te doen over één specifieke bank, waarvan bekend is dat er honderden klachten tegen zijn ingediend door consumenten? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid deze uitspraken te nuanceren of terug te nemen?
  8. Klopt het dat DSB-bank veel te hoge hypotheken verstrekt (tot twee keer de executiewaarde van woningen) heeft en waarin verschillen deze hypotheken wat u betreft van de subprimehypotheken die in de VS een belangrijke oorzaak voor de crisis vormen?
  9. Wat is uw mening over de 50 miljoen euro die gedupeerden van DSB-bank, verenigd in de stichting Hypotheekleed, hebben ingediend bij DSB-bank, in relatie tot uw uitspraak dat de heer Scheringa een geweldige rol zou spelen in de financiële sector?

1 http://www.depers.nl/economie/312844/Opstand-tegen-DSB-breekt-nu-echt-los.html
2 http://www.vn.nl/HaagseStreken/ArtikelHaagseStreken/TrotsOpDirk.htm

Indiendatum: jun. 2009
Antwoorddatum: 24 aug. 2009

1. Kent u de berichten "Volksopstand tegen DSB Bank breekt nu echt los" 1) en "Trots op Dirk"? 2)

Ja.

2. Is het waar dat u tijdens een bijeenkomst in het DSB-stadion gezegd hebt: 'Je bent een voorbeeld voor ons allemaal, je speelt een geweldige rol in de financiële sector, zetje in voor sport en cultuur. Ik vind dat fantastisch. We zijn trots op je!'? Zo nee, welk deel van de aan u toegeschreven uitspraak is niet waar?

3. Indien u juist geciteerd bent, kunt u dan aangeven in welke zin u precies trots bent op de heer Scheringa en in welke kwaliteit u deze uitspraak deed, als premier, als medewerker aan de CDA-campagne of anderszins? Kunt u met name specifiek zijn in welk opzicht de heer Scheringa wat u betreft een geweldige rol speelt in de financiële sector op zodanige wijze dat u dat fantastisch vindt en het u met trots vervult?

4. Is er enige relatie tussen u en de heer Scheringa of het CDA en de heer Scheringa die kan verklaren dat de activiteiten van de heer Scheringa u met trots vervullen?

Antwoord op de vragen 2 t/m 4

Op maandag 18 mei vond in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen een verkiezingsmanifestatie plaats in het AZ voetbalstadion te Alkmaar. Daar sprak ik als partijleider van het CDA. De heer Scheringa was deze avond gastheer als voorzitter van voetbalclub AZ. In die context heb ik aangegeven dat ik waardering heb voor de persoon Scheringa. De heer Scheringa heeft zich ingezet voor de Nederlandse sport (o.a. voetbal en schaatsen) en cultuur (o.a. het door hem opgezette museum). Mensen die zich maatschappelijk inzetten verdienen daarvoor waardering. Daaraan heb ik uitdrukking gegeven.

5. Is het waar dat er een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) loopt tegen de DSB-bank? Bent u van mening dat het passend is de activiteiten van DSB-bank te koppelen aan kwalificaties als 'fantastisch' en 'trots', terwijl de uitkomsten van het AFM onderzoek nog niet bekend zijn?

6. Heeft u voorinzage in de uitkomsten van het onderzoek van de AFM? Zo ja, geven die uitkomsten aanleiding voor genoemde kwalificaties? Zo nee, vindt u het verstandig om als minister-president dergelijke kwalificaties te gebruiken voor een bankier tegen wie onderzoek van de AFM loopt, nog voordat u de uitkomsten van dat onderzoek kent?

7. Vindt u het verstandig als minister-president positieve uitlatingen te doen over één specifieke bank, waarvan bekend is dat er honderden klachten tegen zijn ingediend door consumenten? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid deze uitspraken te nuanceren of terug te nemen?

8. Is het waar dat DSB-bank veel te hoge hypotheken heeft verstrekt (tot twee keer de executiewaarde van woningen) en waarin verschillen deze hypotheken wat u betreft van de subprimehypotheken die in de VS een belangrijke oorzaak voor de crisis vormen?

9. Wat is uw mening over het verzoek om een voorziening van 50 miljoen euro die gedupeerden van DSB-bank, verenigd in de stichting Hypotheekleed, hebben ingediend bij DSB-bank, in relatie tot uw uitspraak dat de heer Scheringa een geweldige rol zou spelen in de financiële sector?

Antwoord op de vragen 5 t/m 9
Ik kan geen mededelingen doen over onderzoeken en uitkomsten van de onafhankelijke toezichthouder AFM. Lopende het onderzoek doe ik evenmin uitspraken over de door u genoemde klachten over DSB-bank.1) De Pers, 7 juni 2009 http://www.depers.nl/economie/...
2) Vrij Nederland, 22 mei 2009