Bescherming leef­om­geving weide­vogels


Het gaat slecht met de weidevogel in Nederland. De grutto, in 2015 verkozen tot nationale vogel, staat zelfs op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

De belangrijkste oorzaak van de afname van weidevogels is de intensieve landbouw. Door die intensieve landbouw verandert de leefomgeving van de weidevogel snel en is er voor deze vogels steeds minder voedsel te vinden.

Weidevogels hebben behoefte aan de dekking van hoog kruidenrijk grasland, waar voldoende insecten te vinden zijn die als voedsel kunnen dienen. De monocultuur van eiwitrijk gras dat intensief bemaaid wordt, berooft de weidevogels in snel tempo van hun leefgebied. Kruiden, bloemen en daarmee insecten komen hier niet of nauwelijks meer voor. Het kunstmatig laag houden van het waterpeil en het gebruik van landbouwgiffen komen daar nog eens bij. De kruiden- en bloemenrijke weilanden die Nederland kende zijn veranderd in ‘groene woestijnen’, waar weidevogels geen enkele kans meer maken.

De zorgwekkende afname van de weidevogels in Nederland is niet te wijten aan de vos. Toch wordt dit dier door boeren en jagers graag aangewezen als schuldige. Hiermee wordt de jacht op de vos goedgepraat. De wijze waarop de intensieve landbouw het landschap verschraalt moet aangepakt worden, niet de vos.

Het standpunt Bescherming leefomgeving weidevogels is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws