Duurzame sojateelt


In Zuid-Amerika wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt om op de vrijgekomen grond soja te verbouwen. Deze soja wordt met name gebruikt als veevoer voor de intensieve veehouderij. Nederland is als afnemer van dit veevoer medeverantwoordelijk voor ontbossing van de regenwouden, en voor de grote sociale misstanden zoals gedwongen onteigening door knokploegen, slavernij en kinderarbeid.

In Zuid-Amerika ontbreekt vaak de politieke wil of macht om iets te doen aan de misstanden. Daarom hebben we als Nederland een extra grote verantwoordelijkheid om iets te doen. We moeten als politiek en als overheid een actieve rol spelen in het tegengaan van deze misstanden en de import van duurzame soja bevorderen. Door de enorme omvang van de vleesproductie in Nederland zijn wij binnen Europa de grootste belanghebbende en kunnen dan ook niet anders dan een voortrekkersrol spelen als we de problemen echt serieus willen nemen.

De Partij voor de Dieren bepleit daarom een importverbod voor soja voor veevoer. In plaats daarvan zou duurzaam veevoer via regionale teelt geproduceerd moeten worden. Ook is het van groot belang dat mensen minder dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren, melk, en meer plantaardige eiwitten consumeren. Het is immers veel efficiënter en diervriendelijker om plantaardige eiwitten te produceren. Er is voldoende duurzame soja beschikbaar voor Nederland als deze wordt gebruikt voor directe consumptie door mensen. Er is een actieve overheid nodig om de markt aan te sporen deze duurzame soja ook daadwerkelijk af te nemen en om de achterblijvers mee te trekken met de voorhoede. Bij het nemen van die verantwoordelijkheid moet Nederland niet wachten op wat er in de EU gebeurt.

Het standpunt Duurzame sojateelt is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws