Tegen de sleepwet


In juli 2017 is in Nederland de sleepwet aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat zonder enige aanwijzing iedere burger mag worden afgetapt. Onder het mom van terrorismebestrijding wordt de sleepnet-methode ingevoerd: grote hoeveelheden willekeurige gegevens worden verzameld en doorzocht op patronen. Onnodig, want uit onderzoek naar aanslagplegers bleek dat zij allang in beeld waren bij de geheime diensten. De PvdD heeft in de Tweede en Eerste Kamer tegen deze sleepwet gestemd.

​Mensen brengen steeds meer tijd online door. De mobiele telefoon, de tablet of de computer is steeds binnen handbereik. Alles wat je doet, zegt, vindt, hebt of bent, waar je bent en met wie, is tegenwoordig online te vinden. En de overheid kijkt straks met je mee en slaat alles op voor drie jaar en misschien wel voor altijd.

Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (WIV) 2017, ofwel de sleepwet, wordt iedere burger verdacht gemaakt en worden hun rechten ingeperkt. Voor de Partij voor de Dieren wordt met het in de gaten houden van onschuldige mensen een grens overschreden. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Inperking van de rechten van burgers mag alleen in uiterste gevallen.

De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en vindt het daarom belangrijk dat zij zich kunnen uitspreken over deze omstreden wet, waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime dienst.

Medisch beroepsgeheim en journalistieke vrijheid

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de inwerkingtreding van deze sleepwet en herziening van de WIV in deze vorm. Maar dat betekent niet dat wij niet bereid zijn mee te werken aan een wet die wel goed is voor onze privacy en onze veiligheid wel dient. Op een aantal essentiële knelpunten hebben wij moties ingediend.

De Partij voor de Dieren heeft verzocht dat het medisch beroepsgeheim omhoog moet blijven en dat deze op dezelfde wijze behandeld moet worden als informatie van advocaten. De Partij voor de Dieren wil dat de medische informatie dus expliciet vrij wordt gesteld van verzameling en opslag door veiligheidsdiensten.

Daarnaast maakt de Partij voor de Dieren zich ernstig zorgen over de bronbescherming van journalisten. Onafhankelijke (onderzoeks-) journalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht en kan worden ingeperkt met de WIV.

De Partij voor de Dieren wil dat er een verbod wordt opgenomen voor het delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten en daarom hebben wij de regering verzocht een verbod op te nemen op het hacken van derden, tenzij zij in directe technische relatie staan tot het doelwit.

Toezicht

Wanneer de AIVD en de MIVD een "onderzoekopdrachtgerichte interceptie" aanvragen willen deze diensten, omdat ze nog onvoldoende kennis bezitten en dus niet gericht te werk kunnen gaan, alle telecommunicatie (online en offline) verwerven, verwerken en analyseren

Om hier een voorstelling van te maken: De Noordzee ligt helemaal vol met data. De veiligheidsdiensten denken te weten dat ergens langs de Nederlandse kust belangrijke data te vinden is. Vervolgens gaan ze met een sleepnet langs de gehele Nederlandse kust in de hoop dat ene kleine stukje data te vangen. Alle bijvangst, de data van jou en van ons, mogen ze vervolgens 3 jaar op hun sleepboot laten liggen want wellicht hebben ze het nog een keer nodig. Of ze dat ene stukje data nou hebben gevonden of niet.

De minister krijgt een verzoek van de AIVD of MIVD om zo'n onderzoek op te starten. Wanneer de minister dit verzoek goedkeurt gaat deze vervolgens naar de TIB (toetsingscommissie). Zij moeten toestemming geven voordat de AIVD of MIVD het sleepnet gaan uitgooien. Deze commissie moet bestaan uit twee (oud) rechters en een technisch expert.

Gezien de vaagheid van de wet en de onbeperkte mogelijkheden van de veiligheidsdiensten is het belangrijk dat de toetsingscommissie de reikwijdte bepaald. Doen zij dit niet of onvoldoende dan zal het sleepnet groter en groter worden.

Interessant detail: Er zijn geen drie maar slechts twee “geschikte” kandidaten voor de toetsingscommissie gevonden. Omdat de regering deze toetsingscommissie nodig heeft om de wet in werking te laten treden hebben ze genoegen genomen met deze twee kandidaten. De Partij voor de Dieren ziet dat er nu al een loopje wordt genomen met het toezicht. De Partij voor de Dieren was de enige partij in de Tweede Kamer die tegen de benoeming van deze kandidaten heeft gestemd

Wanneer de AIVD of de MIVD mogen beginnen met het uitgooien van hun sleepnet is er ook een extra toets van de CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) nodig. Wanneer de CTIVD opmerkt dat er iets niet klopt aan de aanvraag of de werkwijze, zullen ze dit doorgeven aan de regering en eventueel aanbevelingen doen. De regering moet vervolgens deze aanbevelingen doorsturen ter beoordeling aan de toetsingscommissie (die dus al de eerste toetsing gedaan heeft). De toetsingscommissie moet dus uiteindelijk beslissen of de toetsingscommissie zelf zijn werk wel goed gedaan heeft.

De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat de CTIVD een bindend en onafhankelijk advies moet kunnen geven. Zoals de wet nu geformuleerd is zijn we onvoldoende beschermt tegen machtsmisbruik.

Zeg NEE tegen de sleepwet!

De Partij voor de Dieren is van mening dat privacy veiligheid ís. Wij zullen nooit tolereren dat onze mensenrechten, onze grondrechten op het spel worden gezet voor schijnveiligheid.

Het standpunt Tegen de sleepwet is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer