Oorlog Israël-Palestina (Gaza)


De Partij voor de Dieren veroordeelt het geweld van zowel Hamas als de Israëlische staat tegen onschuldige burgers ten sterkste. Israël beantwoordt het geweld van Hamas met bombardementen die op grote schaal onschuldige burgers doden en hele gezinnen wegvaagden. De bestaande blokkade van hulpgoederen, brandstof en stroom komt neer op een collectieve bestraffing van de inwoners in Gaza. Ook op de Westelijke Jordaanoever worden Palestijnse burgers verdreven en vermoord. Dit moet onmiddellijk stoppen.

Er moet een einde komen aan de bombardementen, de gegijzelde Israëlische burgers moeten zo snel mogelijk veilig naar huis kunnen en de blokkade moet worden opgeheven zodat er een constante en veilige toegang is voor humanitaire hulp. Na decennia van geweld en onderdrukking in de Palestijnse gebieden is het van het grootste belang voor vrede dat mensen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever perspectief wordt geboden. De mensenrechten van Palestijnen in het gebied worden decennialang geschonden en hier moet een einde aan komen.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat alles op alles wordt gezet om te de-escaleren en te zorgen dat er een oplossing komt richting vrede. We blijven ons inzetten voor het afdwingen van een staakt-het-vuren vanuit de internationale gemeenschap. Ook pleiten wij ervoor om organisaties uit de regio die zich al jaren inzetten voor vrede en verbinding aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dat Nederland zich heeft onthouden van stemming bij de VN-resolutie is schandalig. We hebben de minister hierover ter verantwoording geroepen middels schriftelijke vragen: Partij voor de Dieren | Inbreng SO over Israël en Gaza. We vragen de minister ook om alles op alles te zetten om etnische zuivering in Gaza tegen te gaan.

Hoewel de emoties begrijpelijk zijn, moeten we waken voor polarisatie. De Partij voor de Dieren veroordeelt iedere vorm van antisemitisme en islamofobie. Het is onacceptabel dat de gevolgen van de oorlog in de klaslokalen hier voelbaar zijn. De Partij voor de Dieren staat pal achter de initiatieven van burgers die zich inzetten voor verbinding, en naast elkaar gaan staan in plaats van tegenover elkaar.

Al heel snel in het begin deden we een oproep tot staakt-het-vuren en het stoppen van bombarderen en blokkeren van Palestijnse burgers. Recent hebben we in deze video een extra oproep gedaan. Ook was de Partij voor de Dieren aanwezig bij de vredeswandeling in Amsterdam.

Meerdere keren hebben we het kabinet opgeroepen om zich in te zetten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, het vrijlaten van de gijzelaars en voor humanitaire noodhulp. Dit is onze meest recente oproep: Partij voor de Dieren | Bijdrage Teunissen aan begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024.

Wij doen er alles aan om het standpunt van de Nederlandse regering bij te sturen en de druk op te voeren zodat Rutte leiderschap toont in de-escalatie en verbinding.

Mensenrechten, het internationaal recht, het beschermen van levens van onschuldige burgers en het bieden van perspectief moeten voorop staan.

UNRWA
Stoppen met het geven van noodhulp aan Gaza is mensonterend en onacceptabel. Hoewel het geld dit jaar alsnog wordt overgemaakt door Nederland, is het toch een heel slecht signaal dat we afgeven door de belangrijkste hulporganisatie in Gaza niet langer meer te steunen, terwijl er wel degelijk door de organisatie zelf maatregelen zijn getroffen om misstanden tegen te gaan. Dit is het zoveelste politiek verkeerde signaal dat het kabinet afgeeft richting Gaza. We hebben het staakt-het-vuren gezien, waar Nederland niet achter wil gaan staan. Hulporganisaties zeggen dat zij een staakt-het-vuren echt nodig hebben om de mensen in Gaza te helpen. Nederland gaat daar niet in mee, wat een schande is. En nu komt het besluit om UNRWA steun te onthouden, daarbovenop. Dat is een politiek signaal dat de verkeerde kant op gaat en dat dupeert heel veel mensen in Gaza. Zij hebben al helemaal geen toegang tot voedsel en water, maar dat wordt nog erger. De gevolgen kunnen zo ernstig zijn dat Nederland medeplichtig kan zijn aan het een en ander, gezien de uitspraak van de rechter. We vragen de minister dan ook om de steun weer te hervatten en hebben hierover een motie ingediend: Partij voor de Dieren | Motie Dobbe/Teunissen/Van Baarle over het per direct intrekken van de opschorting van de financiering van UNRWA.

Het standpunt Oorlog Israël-Palestina (Gaza) is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties
Bijdragen Moties