Motie Teunissen c.s. over zich inspannen voor meer onder­steuning en versterking van inter­na­ti­onale waar­nemers op de Weste­lijke Jordaan­oever


18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat recent onderzoek van Human Rights Watch laat zien dat de Israƫlische overheid en het leger actief meewerken met de kolonisten aan het verdrijven van Palestijnen van hun land en aan het bouwen van illegale nederzettingen;

constaterende dat het vredesinitiatief Tent of Nations acuut wordt bedreigd met fysieke intimidatie en aanleg van wegen ten behoeve van illegale nederzettingen;

constaterende dat de aanwezigheid van internationale waarnemersbescherming aan Palestijnse burgers blijkt te bieden;

verzoekt de regering zich in te spannen voor meer ondersteuning enversterking van internationale waarnemers op de Westelijke Jordaan-oever,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Dobbe
Piri
Van Baarle
Dassen


Status

Aangenomen

Voor

GL-PvdA, VVD, NSC, D66, CDA, SP, CU, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, BBB, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie over blijvend verkennen hoe effectief en met Europees draagvlak aanvullende stappen genomen kunnen worden om het illegale nederzettingenbeleid en gewelddadige uitwassen daarvan te stoppen

Lees verder

Motie Teunissen over onderzoeken op welke manier mensenrechtenonderwijs in het curriculum kan worden verankerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon