Motie Teunissen over onder­zoeken op welke manier mensen­rech­ten­on­derwijs in het curri­culum kan worden verankerd


25 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gesprekken in de klas over antisemitisme, discriminatie en racisme nooit uit de weg gegaan mogen worden;

constaterende dat mensenrechtenonderwijs geen vast onderdeel is van het curriculum;

verzoekt de regering om te onderzoeken op welke manier mensenrechten-onderwijs in het curriculum kan worden verankerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

GL-PvdA, VVD, NSC, D66, CDA, SP, CU, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, BBB, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over zich inspannen voor meer ondersteuning en versterking van internationale waarnemers op de Westelijke Jordaanoever

Lees verder

Motie Kostić over fokbeperkingen om extra leed bij boeren en dieren te voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon