Motie over blijvend verkennen hoe effectief en met Europees draagvlak aanvul­lende stappen genomen kunnen worden om het illegale neder­zet­tin­gen­beleid en geweld­dadige uitwassen daarvan te stoppen


18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nederzettingenbeleid van Israël illegaal is onder internationaal recht;

overwegende dat daarom terecht sancties zullen worden getroffen tegen kolonisten die geweld hebben gepleegd of verheerlijkt;

van mening dat schendingen van het internationaal recht blijvende inspanning vragen om deze te stoppen;

verzoekt de regering blijvend te verkennen hoe effectief en met Europees draagvlak aanvullende stappen genomen kunnen worden om het illegale nederzettingenbeleid en gewelddadige uitwassen daarvan te kunnen stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Teunissen

Piri

Dassen

Dobbe


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Kröger/Teunissen over het opnemen van concrete streefwaarden voor het reduceren van ketenemissies in het Klimaatplan 2024

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over zich inspannen voor meer ondersteuning en versterking van internationale waarnemers op de Westelijke Jordaanoever

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon