Inti­mi­datie toezicht­houders door vee- en vlees­sector


De Partij voor de Dieren vindt intimidatie, bedreigingen en zelfs fysiek geweld tegen toezichthouders van de NVWA in de vee- en vleessector onacceptabel. Nadat een keuringsarts in een slachthuis in Drachten was neergeslagen (april 2019) meldde de NVWA dat dit geen op zichzelf staand incident is. Inspecteurs in de vee- en vleessector worden geïntimideerd, (thuis!) bedreigd, worden gestoken met de hooivork, moeten soms rennen voor hun veiligheid, krijgen kogelbrieven en moeten soms zelfs tijdelijk onderduiken met hun gezin. Als ze boerderijen gaan inspecteren, moet de NVWA soms de politie er alvast bijhalen omdat ze kunnen rekenen op agressie.

De Partij voor de Dieren vindt het ongelofelijk dat het kabinet dit laat gebeuren en eist maatregelen om de toezichthouders te beschermen en hen in staat te stellen onafhankelijk en onbevreesd hun werk te doen. Een slachthuis of veebedrijf dat geweld gebruikt moet meteen worden gesloten. De Partij voor de Dieren pleit er dan ook al langer voor dat inspecties standaard moeten worden uitgevoerd door een team van minstens 2 mensen, zodat inspecteurs en keuringsartsen er niet alleen voorstaan. De kosten voor deze verstevigde inspecties moeten worden gedragen door de bedrijven zelf. Inspecteurs moeten ongehinderd en zelfstandig hun handhavende taak kunnen uitvoeren. Wanneer zij constateren dat er regels overtreden zijn, mogen medewerkers of eigenaren van slachthuizen en veebedrijven de inspecteurs niet hinderen en intimideren door het oordeel van de inspecteur in twijfel te trekken en druk uit te oefenen om niet te handhaven. Het hinderen van inspecteurs –door bemoeienis en erger door het geïnspecteerde bedrijf- moet een strafbaar feit zijn. Wanneer een bedrijf bezwaar heeft tegen een bepaalde beslissing van de NVWA, kan het beroep aantekenen bij de rechter. De inspecteurs ter plaatse laat je met rust.

Het standpunt Intimidatie toezichthouders door vee- en vleessector is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws