Motie Van Esch over struc­tureel meer budget voor omge­vings­diensten voor verbe­tering van het VTH-stelsel


26 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naast de structurele bekostiging van omgevingsdiensten er incidenteel geld is vrijgemaakt voor verbetering van het VTH-stelsel;

constaterende dat omgevingsdiensten aangeven dat ze meer structurele middelen nodig hebben, omdat de huidige inspanningen voor verbetering van het VTH-stelsel en de resultaten daarvan anders tenietgaan;

verzoekt de regering te zorgen voor structureel meer budget voor omgevingsdiensten, zodat de inspanningen en resultaten voor het verbeteren van het VTH-stelsel niet tenietgaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over de stort van granuliet opschorten totdat met zekerheid gezegd kan worden dat de stort in diepe plassen veilig is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer