Gifvrije landbouw


De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een duurzame én gifvrije landbouw. Want omwonenden van landbouwpercelen lopen het risico te worden blootgesteld aan gifstoffen. In de teelt, zoals de bloemen- en bollenteelt, worden veel giftige bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Mensen die in de buurt wonen worden vaak niet beschermd en zelfs niet geïnformeerd over de middelen die op deze landbouwpercelen worden gebruikt. Kinderen en volwassenen kunnen zo ongevraagd met gif in aanraking komen, waardoor hun gezondheid in gevaar komt. Naast de gezondheidsrisico's voor de mens leidt grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot ontbossing en tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt tot de vernietiging van onze kwetsbare, maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers als bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn.

Het standpunt Gifvrije landbouw is onderdeel van: Duurzaam voedsel, duurzame handel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Omwo­nenden moeten snel beter beschermd worden tegen land­bouwgif

De Partij voor de Dieren maant minister Schouten van LNV tot meer actie om omwonenden beter te beschermen tegen landbouwgif. Dit naar aanleiding van een nieuw advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet, waarin staat dat uit voorzorg zo min mogelijk gespoten moet worden. Minister Schouten heeft al aangegeven dat zij dat niet van plan is. Daarom heeft PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg een set kritis...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws