Bijdrage Kostic aan debat over de natuur­her­stel­ver­or­dening


28 maart 2024

Voorzitter, het gaat nergens in Europa zo slecht met de natuur als in Nederland. Door decennialang de agro-industrie de hand boven het hoofd te houden is het Nederlandse platteland gereduceerd tot een wingewest van miljonairs uit de quote-500, kalverslachters, gifspuiters en varkensbaronnen. En NSC zet deze bestuurscultuur blijkbaar vrolijk verder.

Het is oerdom, want meer natuur is hét antwoord op veel problemen zoals droogte, overstromingen en klimaatverandering. Gezonde natuur zorgt dat er weer ruimte komt voor andere activiteiten, voor voedselzekerheid, schoon water, gezondheid en onze welvaart. En ook voor boeren die de natuur keihard nodig hebben. De impactanalyse laat ook zien dat de natuurherstelwet ons juist meer brengt.

De partijen die last minute de natuurwet torpederen nemen onverantwoorde risico’s. Het Rijk had decennia de tijd om ervoor te zorgen dat de basisbescherming van natuur op orde is. Niet gelukt. En nu gaan er partijen, waarvan een deel een groot deel van de tijd aan de knoppen zat, miepen dat het allemaal te veel en te snel is. Het is alsof je weet dat je over 3 maanden een tentamen hebt, en dan wacht tot de laatste nacht, om vervolgens te roepen dat het allemaal wel heeel veel stof is.

Vergeet niet dat de natuurherstelwet al enorm was afgezwakt door Nederland. Nederland verkwanselt haar natuurlijke rijkdom niet alleen, maar slaat in Europa een modderfiguur als onbetrouwbare onderhandelingspartner. Een argument dat we het kabinet vaak horen zeggen als het gaat om bijvoorbeeld de schadelijke vrijhandelsverdragen, maar als het om de natuur gaat, trekken ze zich er niets van aan.

We zien dat onder druk van de agro-industrie en intimiderende agro-protesten allerlei belangrijke maatregelen worden geschrapt en uitgesteld.

De Europese dierenwelzijnswetgeving is uitgesteld. De maatregelen om landbouwgif aan te pakken en de gezondheid van burgers te beschermen zijn geschrapt. Het klimaatdoel voor de landbouw is ingetrokken. En nu saboteren partijen hier de natuurherstelwet. Schaamt de minister zich niet kapot dat de Europese Commissie is gezwicht voor trekkerchantage, vraag ik haar?

Kan ze bevestigen dat door het uitstellen en schrappen van al deze maatregelen, Nederland op termijn alleen maar in grotere problemen komt? Kan de minister laten weten hoe het staat met het halen van al bestaande afspraken om de natuur te beschermen en te verbinden? Klopt het dat de NNN-afspraken in bijna geen enkele provincie worden gehaald?

Voorzitter, ik vraag de minister ook te reflecteren op de afgelopen weken als het gaat on de natuurherstelverordening. Toen het kabinet, onder druk van een meerderheid van deze Kamer, bekend maakte tegen de natuurherstelverordening te stemmen, dacht het kabinet nog dat hun stem niet de beslissende stem zou worden.

Maar dat bleek wel zo te zijn. Zou de minister achteraf anders hebben gehandeld, nu ze weet dat de natuurherstelverordening er DOOR NEDERLAND, in ieder geval op korte termijn, niet komt?

Voorzitter, dan iets over de gang van zaken in dit parlement. Schandalig dat de formerende partijen allemaal trucjes hebben uitgehaald om de natuurherstelwet te saboteren. Mensen hebben bang gemaakt, in plaats van te laten zien hoe noodzakelijk natuurherstel is.

Dit is het eerste inhoudelijke debat over de natuurherstelverordening. Maar de BBB, NSC, PVV en VVD hebben de positie van Nederland al bepaald en de wet is al in de ijskast gezet. Afgelopen dinsdag werd er opnieuw een poging gedaan om ook dit debat te saboteren. Laf dat partijen de wet blokkeren, maar er niet over willen debatteren. Is dit het goede bestuur waar NSC over spreekt? Is dit hoe de VVD haar eigen minister, die haar best doet om iets van natuurherstel voor elkaar te boksen, ondermijnt?

Deze partijen zeggen dat ze heus wel de natuur willen beschermen en herstellen en afspraken willen nakomen. Ondertussen leveren ze niet, komen ze afspraken niet naar, maar zetten vooral in op ondermijning en dure geitenpaadjes.

Ik citeer het verkiezingsprogramma van de VVD nu even – “we moeten de rekening niet doorschuiven naar toekomstige generatie”. Maar in praktijk dienen ze de korte termijn economische belangen, in plaats van serieus werk te maken van het oplossen van het ecologische tekort. We staan ernstig ecologisch in het rood, en de rekening wordt doorgeschoven naar de jongeren.

Voorzitter, De natuur kan zonder de mens, maar de mens kan niet zonder natuur. Neem een keer je verantwoordelijkheid, zeg ik tegen de politici in de zaal. Omarm alsnog de natuurherstelwet.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over Staatsdeelnemingen

Lees verder

Inbreng Informele Landbouw- en Visserijraad 7 – 9 april

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer