Dieren­art­sen­praktijk voor minima


De Partij voor de Dieren is voorstander van dierenartsenpraktijken voor minima.

De economische crisis van 2008 liet zien dat minima hard geraakt werden. Er werd steeds meer bezuinigd op noodzakelijke of preventieve zorg voor huisdieren. Dit kan zorgelijke contouren aannemen waarbij de gezondheid van huisdieren verslechtert. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft geconstateerd dat een bezoek aan de dierenarts werd uitgesteld totdat een dier er ernstig aan toe was. Het kwam zelfs voor dat eigenaren hun dier moesten laten inslapen, omdat ze uit kostenoverwegingen hun huisdier niet konden laten behandelen.

In Rotterdam is in 2006 de eerste dierenartsenpraktijk voor minima geopend. De Dierenbescherming Rijnmond wil deze groep mensen en dieren de helpende hand bieden. Huisdierenbezitters die zich kunnen legitimeren en kunnen aantonen dat zij een uitkering hebben, kunnen van deze praktijk gebruik maken. Door steun van de Dierenbescherming Rijnmond en diverse sponsoren kunnen de tarieven laag gehouden worden. Ook in Amersfoort zit een dierenkliniek waar huisdiereigenaren met een laag inkomen terecht kunnen.

De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat er meer dierenartsenpraktijken voor minima worden gerealiseerd.

Het standpunt Dierenartsenpraktijk voor minima is onderdeel van: Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren