Verbod op bestrij­dings­mid­delen om bijen­sterfte tegen te gaan


De Partij voor de Dieren is bezorgd over de massale bijensterfte. De Partij voor de Dieren dringt er al geruime tijd op aan dat extreem giftige bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met het verlies van de bij van de markt worden gehaald. In Frankrijk, Italië en Slovenië zijn deze gevaarlijke gifstoffen (de zogenoemde neonicotinoïden, zoals imidacloprid) inmiddels verboden.

Waar onderzoekers wereldwijd allang hebben geconstateerd dat deze superinsecticiden negatieve effecten hebben op bijenpopulaties, houdt het kabinet Rutte II (en vorige kabinetten) vast aan de lijn van het door meerdere kabinetten aangemerkte kenniscentrum over bijen aan de Wageningen Universiteit, dat ieder verband tussen het gifgebruik en de sterfte van bijenvolken ontkent en steeds beweert dat er meer onderzoek nodig is. De aanbevelingen van de UU worden steevast genegeerd. Interessant hierbij is dat Wageningen Universiteit nauw samenwerkt met de grootste producent van deze middelen, chemieconcern Bayer.

De Partij voor de Dieren heeft herhaaldelijk gevraagd om maatregelen om de bijensterfte te stoppen en heeft diverse moties ingediend voor een verbod op de nieuwe, extra sterke en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Meerdere kabinetten hebben deze moties structureel naar de prullenbak verwezen met het argument dat meer onderzoek nodig zou zijn.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er een verbod komt op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen in tuincentra en andere winkels. Gemeentes moeten overschakelen op gifvrij onderhoud van de openbare ruimte. Ondanks alle inspanningen van de Partij voor de Dieren om het gebruik van extreem giftige bestrijdingsmiddelen tegen te gaan, krijgen wij hierbij helaas weinig steun van andere fracties. Wij blijven ons echter inzetten voor een verbod op bestrijdingsmiddelen die de wereldwijde bijenpopulaties - en daarmee ons hele ecosysteem - in gevaar brengt.

Het standpunt Verbod op bestrijdingsmiddelen om bijensterfte tegen te gaan is onderdeel van: Duurzaam voedsel, duurzame handel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws