Bezui­ni­gingen en begro­tingsnorm 3%


De Partij voor de Dieren steunt de bezuinigingen van de opeenvolgende kabinetten Rutte niet. De Partij voor de Dieren pleit voor een duurzame en solidaire economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen.
De opeenvolgende kabinetten ontberen vooralsnog een langetermijnvisie. Toch houden deze kabinetten halsstarrig vast aan de door Brussel opgelegde bezuinigingsnorm van 3%. Dat zal ons land niet verder helpen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen een bepaalde mate van arbeidszekerheid hebben. Dat betekent niet alleen de zekerheid op het hebben van een baan, maar ook inkomenszekerheid, die men kan verkrijgen door een het hebben van een baan, maar ook door een basisinkomen. Ook de zekerheid dat men zinvol werk doet is een vorm van arbeidszekerheid. In ons huidige systeem worden werknemers te veel tegen elkaar uitgespeeld en neemt de onderhandelingsmacht van burgers ten opzichte van bedrijven af.

Dit levert onzekerheid op. Veel mensen vragen zich af of ze nog wel een baan vinden of een vast contract krijgen. Daarom willen we de arbeidsmarkt een impuls geven door het belastingstelsel te vergroenen: de belasting op arbeid omlaag, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om mensen in dienst te nemen. Hierdoor kan Nederland banen behouden en creëren. Tegelijkertijd zou het gebruik van alles wat schaars en kwetsbaar is, juist wel belast moeten worden.

Dat kan via een 'Belasting Onttrokken Waarde', een belasting op alles wat druk legt op de natuur, het milieu en de grondstoffenvoorraad. Op deze manier wordt niet langer het goede gedrag (arbeid) van mensen belast, maar het slechte gedrag (zoals het vervuilen van het milieu en het onzorgvuldig omgaan met beperkte grondstoffen). Bekijk hier het idee van een Ex’tax.

Naast een Belasting Onttrokken Waarde, kan er ook drastisch bezuinigd worden op subsidies en kortingen, want er wordt nog steeds jaarlijks 5 tot 10 miljard euro aan milieuvervuilende subsidies en kortingen verstrekt.

Het standpunt Bezuinigingen en begrotingsnorm 3% is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen