Amen­dement Thieme: budget voor 300 fte's voor de NVWA


28 oktober 2014

gewijzigd AMENDEMENT VAN de leden van gerven en thieme ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50

Ontvangen 28 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de departementale begrotingsstaat wordt in artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 21 000 (x € 1 000).

II In de departementale begrotingsstaat wordt in artikel 18 Natuur en regio het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 21 000 (x € 1 000).

III In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de Baten en de Lasten verhoogd met € 21 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement voorziet in € 21 miljoen euro voor de NVWA ten behoeve van naar schatting 300 fte’s (à € 70.000). Dekking wordt gevonden in beleidsartikel 18.1 (Cofinanciering EFRO).

Van Gerven

Thieme