Zonder natuur geen volks­ge­zondheid


11 november 2011

Na het kabinet bij de behandeling van de Economie-begroting te hebben gewezen op de waarde van natuur, heeft de Partij voor de Dieren ook bij het debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het belang van een groene leefomgeving centraal gesteld. Esther Ouwehand diende drie moties in voor meer natuur in stad en dorp en voor de vergroening van schoolpleinen en speeltuinen.

Natuur is waardevol in zichzelf maar speelt ook een niet te onderschatten rol bij de gezondheid van mensen. Het kabinet Rutte werkt niet alleen aan een desastreuze afbraak van natuurgebieden, maar ook het groen in en om de stad komt door zijn beleid onder druk te staan. Dat is fnuikend voor de volksgezondheid. Steeds meer onderzoek wijst uit dat een groene leefomgeving cruciaal is en dat mensen veel gezonder zijn als zij in het dagelijks leven in contact komen met de natuur. Zo zorgt een groene leefomgeving voor 15% minder overgewicht bij kinderen, een vermindering van symptomen van ADHD bij kinderen en blijken mensen die in een groene omgeving wonen veel minder vaak bij de huisarts aan te kloppen voor hartziekten, depressie, astma en diabetes.

Een groene leefomgeving is dus een kwestie van gezond verstand. De Partij voor de Dieren wil dan ook een wettelijke norm voor voldoende groen in stad en dorp, een actieplan om de vergroening van steden snel van de grond te trekken en een stimulans voor groene schoolpleinen en speeltuinen. Esther Ouwehand diende daarvoor drie moties in. Over deze moties wordt aanstaande dinsdag gestemd.

Later dit jaar spreekt de Kamer verder over preventiebeleid in het kader van volksgezondheid. Ook daar wil de Partij voor de Dieren het belang van natuur indringend onder de aandacht brengen van de minister van VWS.

Lees hier de motie voor meer natuur in stad en dorp
Lees hier de motie voor een actieplan voor meer natuur
Lees hier de motie voor vergroening van schoolpleinen en speeltuinen.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief