Woningbouw staat opnieuw stil door gebrek aan stik­stofaanpak kabi­netten Rutte


Partij voor de Dieren roept op tot stevige aanpak om uit vicieuze cirkel te komen

2 november 2022

Terwijl de natuurkwaliteit flink achteruit blijft gaan, schrapt de Raad van State opnieuw een juridische list van het kabinet om toch door te kunnen blijven gaan met stikstof uitstoten. De hoogste rechter maakt duidelijk dat de bouwvrijstelling niet wettig is als er geen fors pakket van maatregelen tegenover staat waarmee de internationale natuurdoelen met zekerheid gehaald zullen worden. Dat pakket is er niet. De Partij voor de Dieren waarschuwde hier twee jaar geleden al voor en stemde onder andere hierom tegen de Wet stikstofreductie en natuurbescherming.

“Dit is niet regeren, maar het negeren van grote maatschappelijke problemen en eerdere rechterlijke uitspraken. In 2019 veegde de Raad van State de PAS van tafel en in 2008 was het hetzelfde liedje met het Toetsingskader ammoniak en Natura 2000. Dit waren stuk voor stuk geitenpaadjes om maar vergunningen te kunnen blijven uitgeven zonder aan de natuurwetgeving te voldoen. Steeds werd door experts gewaarschuwd dat dit juridisch niet in de haak zou zijn, maar de kabinetten Rutte blijken hardleers”, aldus PvdD-Kamerlid Leonie Vestering.

De Partij voor de Dieren roept het kabinet-Rutte IV op om een einde te maken aan deze vicieuze cirkel en eindelijk stevig natuurbeleid te gaan voeren. Alleen met een forse en snelle afname van de stikstofuitstoot kan op termijn weer ruimte gemaakt worden voor de vergunningverlening voor onder andere woningbouw. Dit was al duidelijk bij de PAS-uitspraak in 2019, maar de noodzaak tot handelen is nu nog urgenter.

Om de waardevolle en kwetsbare natuur te beschermen van verdere achteruitgang moet de stikstofuitstoot per 2025 gehalveerd worden. Dit houdt een forse vermindering van het aantal dieren in de vee-industrie in waarbij verplichte maatregelen zoals onteigening en het intrekken van vergunningen noodzakelijk zijn. Ook moeten de luchtvaart en de vervuilende industrie aanzienlijk krimpen. Het kabinet moet tevens definitief stoppen met de aanleg van nieuw asfalt en inzetten op duurzame mobiliteit.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

“De weg naar een onleefbare planeet is geplaveid met halve maatregelen”

Nederland haalt voor het zoveelste jaar op rij een dikke onvoldoende op het klimaatrapport. Dat blijkt uit cijfers van het PB...

Lees verder

Nederland moet behoud van fossiel energieverdrag in EU blokkeren

Een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren vergroot de kans dat de hele EU uit het klimaatverwoestende Energy Charter ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief