Vernie­tigend rapport over stal­branden: geld belang­rijker dan bescherming dieren


PvdD vraagt debat aan

24 maart 2021

Vandaag verscheen een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van stalbranden. Hierin concludeert de Onderzoeksraad dat geld de doorslag heeft gegeven voor het kabinet om dieren niet beter te beschermen tegen stalbranden: de kosten om de brandveiligheid te verbeteren zouden te hoog zijn voor de veehouders en de veehouderijsector. "Stalbranden zijn afschuwelijk en zouden koste wat het kost voorkomen moeten worden. Dat geld belangrijker is, is onacceptabel. De Partij voor de Dieren wil hier zo snel mogelijk een debat over. De bescherming van dieren moet voorop staan: een forse beperking van het aantal dieren per stal, verplichte vrije uitloop waardoor de dieren kunnen vluchten, brandwerend isolatiemateriaal, verplichte sprinkler- of watermistinstallaties en een verbod op luchtwassers", aldus aankomend Kamerlid Leonie Vestering.

Het rapport onderstreept de kritiek die de Partij voor de Dieren al jaren heeft op het kabinetsbeleid: de aanpak is vooral vrijblijvend, maatregelen die de meeste dierenlevens zouden redden worden door het kabinet gezien als 'te duur' en daardoor 'niet proportioneel'.

Vestering: “Dit rapport laat zien dat de overheid geld belangrijker vindt dan de bescherming van dieren. Dieren worden in steeds grotere aantallen opgesloten in potdichte stallen. Door alle technologische lapmiddelen om uitstoot te verminderen, wordt het brandgevaar vergroot. Luchtwassers zorgen ervoor dat een brand zich razendsnel door de stal verspreidt. Emissiearme stalvloeren kunnen leiden tot explosies. Toch worden hier nog altijd honderden miljoenen euro’s subsidie voor uitgetrokken."

Sinds 2012 kwamen bijna 1,3 miljoen dieren om bij stalbranden. Gemiddeld was er elke drie weken een stalbrand waarbij dieren omkwamen. Overheidsplannen om het aantal stalbranden te verminderen hebben niet gewerkt. De brandveiligheid is de afgelopen jaren juist verslechterd in plaats van verbeterd. Dit komt onder andere door technieken in stallen die zorgen voor nieuwe ontstekingsbronnen. Het aantal stalbranden is niet structureel afgenomen en het aantal dieren dat levend verbrandt bij stalbranden of stikt in de rook is zelfs toegenomen.

Zie ook:

https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/actieplan-stalbranden-stelt-teleur-weinig-actie-vooral-verkenningen

https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/dieren-komen-er-bekaaid-vanaf-bij-carola-schouten

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-plan-van-aanpak-ter-vemindering-stalbranden

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-graus-aanvullende-maatregelen-treffen-om-aantal-stalbranden-terug-te-dringen-als-het-aantal-dieren-dat-omkomt-bij-een-stalbrand

Gerelateerd nieuws

PvdD groeit naar 6 zetels

De Partij voor de Dieren heeft zes zetels in de Tweede Kamer behaald. Een groei van 20% ten opzichte van 2017 en dat is een g...

Lees verder

PvdD: sluit slachterij Vion Boxtel

De Partij voor de Dieren wil dat slachterij Vion in Boxtel zo snel mogelijk gesloten wordt en heeft daarop aangedrongen in sc...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief