Motie Ouwehand/Graus: aanvul­lende maat­re­gelen treffen om aantal stal­branden terug te dringen als het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat ondanks het actieplan Stalbranden er in 2016 maar liefst 201.000 dieren zijn omgekomen en dat de teller voor 2017 alweer richting de 100.000 gaat;

constaterende dat in het huidige actieplan Stalbranden belangrijke aanbevelingen van wetenschappers niet of onvoldoende zijn opgevolgd en dat sinds de start van het actieplan in 2011 geen dalende trend is te ontwaren in het aantal stalbranden;

verzoekt de regering, aanvullende maatregelen te treffen om zowel het aantal stalbranden terug te dringen als het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, D66, CDA, CU, SGP