'Stel fokbe­perking in om vernie­tiging van levende dieren te voorkomen'


Kamer­vragen over toene­mende zorgen om gevolgen coro­nauit­braak voor dieren in veehou­derij

6 mei 2020

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om gevolgen van coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft minister Schouten en minister De Jonge vragen gesteld over de grote gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen en over de dreigende gevolgen daarvan voor de dieren in de veehouderij. “We zien in de VS al dat miljoenen levende dieren vernietigd worden alsof het chrysanten zijn, nadat slachthuizen de deuren moesten sluiten vanwege coronabesmettingen. Net als in de VS zijn ook in Nederland geen fokbeperkingen opgelegd om dit te voorkomen. Als je nu niet ingrijpt, gaat het hier ook mis en betalen de dieren de prijs.”

Ouwehand stelt de vragen naar aanleiding van het bericht dat Vion een slachterij in Duitsland heeft gesloten nadat meer dan 50 medewerkers, zo’n 20 procent van alle medewerkers, besmet bleken te zijn met het coronavirus. Ook bij een Nederlandse locatie van Vion, in Scherpenzeel, is een groep medewerkers besmet. “In slachthuizen zijn de 1,5-meter-richtlijnen tegen corona niet of nauwelijks op te volgen. En ook het plaatsen van plexiglas tussen de medewerkers blijkt niet altijd mogelijk. In de Verenigde Staten bleken slachthuizen dan ook ware brandhaarden voor het coronavirus”, spreekt Ouwehand haar zorgen uit.

Toezicht onder druk
Op eerdere schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren antwoordde de minister dat de NVWA de mogelijkheid heeft om het slachtproces per direct stop te zetten als op de slachthuizen medewerkers symptomen van (milde) verkoudheid vertonen. Ook schreef de minister toen dat de NVWA het toezicht zal staken wanneer een keuringsmedewerker constateert dat de richtlijnen van het RIVM niet goed worden opgevolgd. Ouwehand wil nu weten of dit ook daadwerkelijk is gebeurd in de afgelopen twee maanden. Ook vraagt zij de minister om cijfers van coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen, vleesverwerkende bedrijven en bij toezichthouders en keuringsmedewerkers (KDS en NVWA).
Ouwehand maakt zich zorgen om de kwaliteit van de controles in slachterijen. “Kort voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland kwam minister Schouten al tot de conclusie dat de druk op het slachtproces te hoog is geworden om dierenwelzijn en voedselveiligheid te kunnen borgen en ook om hierop goed toezicht te kunnen houden. Het coronavirus verhoogt deze druk aanzienlijk door uitval van slachthuispersoneel, keuringsmedewerkers en NVWA-toezichthouders. De minister kan toch onmogelijk volhouden dat de risico’s voor de voedselveiligheid als gevolg van besmet of vervuild vlees, niet worden vergroot?”

Vernietiging van dieren
In de Verenigde Staten worden op dit moment miljoenen dieren vernietigd omdat zo’n twintig slachthuizen zijn gesloten nadat medewerkers besmet raakten met het coronavirus. “Te kleine biggetjes worden afgemaakt, zeugen worden doodgemaakt, miljoenen kippen worden geruimd. Levende dieren worden doorgedraaid alsof het chrysanten zijn. De noodzaak wordt steeds groter om nu maatregelen te treffen die een dergelijk doemscenario in Nederland moeten voorkomen.”
Ouwehand vindt dat de slachtsnelheid gehalveerd moet worden zodat medewerkers in slachthuizen voldoende afstand kunnen houden. Ook moet de minister fokbeperkingen of productiebeperkende maatregelen opleggen. Die wettelijke bevoegdheid zegt de minister alleen te hebben bij besmettelijke dierziektes, maar de Partij voor de Dieren vindt dat zij de juridische mogelijkheden moet verkennen om deze maatregelen ook in te zetten bij situaties die kunnen leiden tot ernstig dierenleed. “De minister is eindverantwoordelijk voor het welzijn van dieren in de veehouderij. In die rol zou de dreiging van ernstig dierenleed voldoende rechtvaardiging moeten zijn om te mogen ingrijpen”, aldus Ouwehand.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil debat met minister over nijpende situatie dieren in de veehouderij

De Partij voor de Dieren wil snel een debat met minister Schouten van LNV over de steeds nijpender situatie voor dieren in de...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil stop op stort van restmaterialen in natuurplassen

Te midden van de coronacrisis gaat het storten van de afvalstof granuliet in natuurplassen nog altijd door. De Partij voor de...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief