Snelle actie nodig tegen hitte­stress bij dieren


Geduld PvdD is op: “De minister is weer te laat”

9 juni 2023

Partij voor de Dieren heeft landbouwminister Adema tot snelle actie gemaand met zijn aanpak hittestress bij dieren en opent een meldpunt. “De kans is groot dat ons een hete zomer staat te wachten, komend weekend worden al zeer hoge temperaturen verwacht. Ik zie nog steeds niet het begin van een oplossing voor al die dieren in de snikhete wei, stallen en transportwagens”, zegt PvdD-Kamerlid Eva Akerboom.

Het is wettelijk verplicht dieren in weilanden te beschermen tegen slechte weersomstandigheden, waaronder hitte. Toch lukt het nog steeds niet alle weidedieren voldoende schaduw te bieden, ziet Akerboom. “Er worden al minstens veertien jaar gesprekken gevoerd met gemeenten en provincies over de bouw van schuilstallen. Het lijkt erop dat de minister niets meer doet dan alleen deze gesprekken faciliteren. Dat is echt niet genoeg.”

Ook als het gaat om veetransporten op hete dagen is haar geduld op. “De Kamer heeft een motie aangenomen die de minister maant uiterlijk in het voorjaar van 2023 over te gaan tot het verlagen van de maximale temperatuur voor diertransporten. Dus hij is nu alweer veel te laat met alle gevolgen van dien voor de dieren”, aldus Akerboom. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft geconcludeerd dat varkens en koeien al bij temperaturen boven de 25 graden niet op transport zouden moeten worden gezet, omdat dit hun welzijn ernstig aantast. Akerboom vindt dat de minister deze wetenschappelijke aanbeveling zo snel mogelijk moet overnemen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde in 2021 ook de oproep van de Partij voor de Dieren om wettelijk vast te leggen dat de wachttijd bij slachthuizen maximaal 15 minuten mag bedragen. Toch is er op dit moment alleen een protocol opgesteld met de sector dat spreekt over het “voorkomen van wachttijden”, zonder vermelding van een maximumtijd. Dit protocol wordt bovendien niet gecontroleerd door de NVWA. “Door deze zachte afspraken met de sector komt het helaas nog steeds voor dat dieren op hete dagen ellenlang in hete vrachtwagens voor de deur van slachthuizen moeten wachten, of rondjes moeten blijven rijden tot ze worden uitgeladen”, zegt Akerboom.

In haar Kamervragen dringt het PvdD-Kamerlid aan op extra controles bij slachthuizen en in en om stallen. Ook vraagt zij de minister welke andere maatregelen hij gaat nemen om dieren in de veehouderij te beschermen tegen de aankomende hitte.

Gerelateerd nieuws

'Stop nu met fossiele subsidies en bespaar minstens 11 miljard'

De Partij voor de Dieren reikt het kabinet een pakket voorstellen aan om nú te beginnen met het afschaffen van fossiele subsi...

Lees verder

Geen eendenvlees meer voor Kamerleden

Eendenvlees gaat van het menu in het restaurant van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft toegezegd dit voorst...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief