'Stop nu met fossiele subsidies en bespaar minstens 11 miljard'


Initi­a­tiefnota PvdD levert bouw­stenen voor snel afbouwpad

25 mei 2023

De Partij voor de Dieren reikt het kabinet een pakket voorstellen aan om nú te beginnen met het afschaffen van fossiele subsidies. En dat kan Nederland minstens 11 miljard per jaar opleveren en de CO2 uitstoot met 7,5% naar beneden brengen. Dat is de kern van de initiatiefnota die de Partij voor de Dieren vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

De initiatiefnota ‘Fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen’ is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Door fossiele subsidies af te schaffen kan Nederland de uitstoot in 2030 met 7,5 procent omlaag brengen, blijkt uit berekeningen van het International Institute of Sustainable Development (IISD). “Er is echt geen ruimte meer voor nieuwe investeringen in olie- en gaswinning, willen we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad”, zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan, indiener van de nota. “De klimaatcrisis ontwikkelt zich steeds sneller, waardoor de tijd die we nog hebben korter en korter wordt. Dan is het niet uit te leggen dat dit kabinet nog steeds miljarden subsidies verstrekt die de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren.”

Ruim 11 miljard
De PvdD komt in de nota op minstens 11 miljard per jaar aan fossiele subsidies op basis van openbare begrotingsstukken, Kamerbrieven en antwoorden op Kamervragen. Dat is ruimschoots 6,5 miljard meer dan de 4,5 miljard die het ministerie van EZK in 2020 berekende. “Maar waarschijnlijk ligt het werkelijke bedrag nog hoger”, zegt Van Raan, verwijzend naar de nieuwe berekeningen van oud-Europarlementariër en econoom Metten uit 2023. Op basis van openbare CBS-gegevens en navolgbare berekeningen laat hij zien dat het totaalbedrag voor fossiele subsidies kan oplopen tot wel 30 miljard per jaar.

De Partij voor de Dieren stelt in de nota voor te beginnen met de voorstellen van de Tweede Kamer die er al liggen en waarvan het ministerie van Financiën heeft ingeschat dat ze uitvoerbaar zijn per 1 januari 2024. “Met de nota reiken wij het kabinet een pakket voorstellen aan, niet alleen van de PvdD, maar van diverse politieke partijen én ministeries zelf, die het kabinet kan gebruiken om nu te beginnen met afschaffen”, licht Van Raan toe. Hij noemt als voorbeeld het afschaffen van de belastingvrijstelling voor kolen, de CO2-heffing uitbreiden naar biomassa, en het schrappen van de landbouwvrijstelling. “Er liggen al stapels bouwstenen voor een snel afbouwpad, maar het kabinet laat ze liggen. Het is nu wel een keer klaar met smoesjes om hier niet mee aan de slag te gaan.”

De Partij voor de Dieren heeft in de nota gekeken naar de fossiele subsidies waar momenteel al consensus over bestaat. Dit zijn subsidies aan grootverbruikers zoals Tata Steel en de glastuinbouw, voor kolencentrales en raffinaderijen, voor energiebedrijven zoals Shell, en voor kerosine voor vliegtuigen en diesel en stookolie voor de scheepvaart. Daarnaast betreffen fossiele subsidies onder meer ook de financiële steun voor biomassa, groen gas en CCS.

Gerelateerd nieuws

Levenslang houdverbod voor dierenbeulen

Een levenslang houdverbod bij ernstige dierenmishandeling, hogere maximumstraffen voor dierenbeulen en een verbod op het zelf...

Lees verder

Snelle actie nodig tegen hittestress bij dieren

Partij voor de Dieren heeft landbouwminister Adema tot snelle actie gemaand met zijn aanpak hittestress bij dieren en opent e...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief