PvdD zegt vertrouwen in kabinet op


4 maart 2015

Esther Ouwehand heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. Zij deed dat tijdens het Tweede Kamerdebat over de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat bij de gaswinning in Groningen economische belangen het beleid hebben bepaald en dat de veiligheid van burgers geen rol speelde. Het College voor de Rechten van de Mens concludeerde dat de mensenrechten zijn genegeerd. De Partij voor de Dieren vindt dat deze conclusies niet zonder gevolgen kunnen blijven.

In reactie op het rapport van de Onderzoeksraad zegt het kabinet te betreuren dat de veiligheid van de Groningers onvoldoende plaats had in het beleid en dat kritische geluiden en waarschuwingen zijn genegeerd. Tegelijk gaat het kabinet door op dezelfde voet: ook nu is duidelijk dat de gaswinning onacceptabele risico’s oplevert voor de veiligheid van de inwoners van Groningen en Drenthe. Toch weigert het kabinet deze waarschuwingen serieus te nemen. Ondanks de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het College voor de Rechten van de Mens houdt het kabinet de gasproductie in het Groningenveld op een onaanvaardbaar hoog niveau.

Esther Ouwehand: “Het kabinet zegt dat de veiligheid van Groningers voorop staat, terwijl dat aantoonbaar niet het geval is. Het kabinet zegt dat het haar spijt dat de veiligheid van burgers in het verleden is genegeerd, maar legt de waarschuwingen voor de huidige gaswinning net zo goed naast zich neer. Mooie woorden zijn niets waard als je niet bereid bent te handelen. In praatjes kun je niet wonen, dat weten de Groningers helaas maar al te goed.

Omdat het kabinet willens en wetens risico’s blijft nemen met de veiligheid van burgers bij de gaswinning én doorgaat met het creëren van mist over zijn beleid heeft de Partij voor de Dieren het vertrouwen in het kabinet opgezegd. Omdat de veiligheid van alle bewoners van Nederland de persoonlijke verantwoordelijkheid is van ieder Kamerlid, heeft Esther Ouwehand verzocht om een hoofdelijke stemming. Hoewel ook andere oppositiepartijen als GroenLinks en SP lieten weten dat de minister nu in actie moest komen om de gaswinning te beperken, kreeg de motie alleen steun van leden van de PVV en van Henk Krol. Coalitiepartners PvdA en VVD stemden tegen, net als GroenLinks, D66, CDA, SGP, ChristenUnie en SP.

Esther Ouwehand heeft ook een motie ingediend waarin zij een parlementaire enquête voorstelt over de besluitvorming over de gaswinning in Groningen. De Kamer kan dan betrokkenen onder ede horen en zo de besluitvorming zelf onderzoeken om hieruit lessen te trekken voor de toekomst. Ouwehand houdt deze motie voorlopig aan.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief