Motie Ouwehand: voor­be­rei­dingen treffen voor een parle­men­taire enquête naar de besluit­vorming over de gaswinning in Groningen


3 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar onderzoek naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen van 1959 tot 2014 harde conclusies trekt over de wijze waarop de Staat is omgegaan met de veiligheid van Groningen,

van mening dat de Kamer er baat bij heeft om de besluitvorming zelf grondig te onderzoeken om hieruit lessen te trekken voor de toekomst, en dat de mogelijkheid om betrokkenen onder ede te horen hierbij grote toegevoegde waarde heeft,

verzoekt het Presidium een commissie samen te stellen die de voorbereidingen treft voor een parlementaire enquête naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn opnieuw in het leven roepen

Lees verder

Motie Ouwehand: wantrouwen in kabinet om handelen gaswinning in Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer