PvdD: vergunning gasboring Terschelling in ijskast


10 maart 2015

De Partij voor de Dieren dient woensdag een motie in die de vergunningaanvraag van Tulip Oil voor gasboringen bij Terschelling in de ijskast moet zetten. Een meerderheid van de Kamer heeft zich in de media al uitgesproken tegen de nieuwe plannen voor boringen in het Waddengebied. Gelet op de forse kritiek op de overheid bij besluiten over gaswinning zijn nieuwe vergunningen sowieso niet aan de orde, vindt Esther Ouwehand. Zij vraagt het kabinet daarom om de aanvraag voor boringen bij Terschelling op te schorten en rekent daarbij op steun van een Kamermeerderheid van PvdA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie. Het Kamerlid werkt verder aan een aanpassing van de Mijnbouwwet om het Waddengebied helemaal te vrijwaren van mijnbouwactiviteiten zoals gasboringen en zoutwinning.

Terschelling

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in haar rapport over gaswinning in Groningen dat de overheid flinke steken heeft laten vallen bij het verlenen van concessies en vergunningen aan oliemaatschappijen. De veiligheid van burgers speelde geen rol, er is onvoldoende werk gemaakt van risicoanalyses en het lokale bestuur werd buiten de procedures gehouden. De Partij voor de Dieren wijst het kabinet erop dat zij onmogelijk nieuwe vergunningen kan verlenen zolang de kritiek van de Onderzoeksraad niet is opgevolgd. De gemeenteraad van Terschelling sprak zich al unaniem uit tegen de gasboringen op en rond het eiland, en ook de Provinciale Staten in Friesland zijn tegen het plan.

Streep trekken
De Partij voor de Dieren vindt dat de Waddenzee, als uniek natuurgebied met Werelderfgoedstatus, niet alleen op papier bescherming verdient, maar vooral in de praktijk. De talloze economische activiteiten die ondanks grote effecten op de natuur toch steeds weer doorgang mogen vinden hebben het Wad al vergaand onder druk gezet. Esther Ouwehand hekelt het automatisme van regering en Kamer om zich te verschuilen achter vergunningtrajecten en vindt dat de plannen voor gasboringen een keerpunt moeten zijn voor die schadelijke strategie. Esther Ouwehand: "De zogenaamde bescherming van de Waddenzee komt erop neer dat het Rijk iedere keer weer nieuwe schade toestaat, onder de dekmantel van een 'zorgvuldige vergunningprocedure': bodemverstorende visserij, een kolencentrale in de Eemshaven, zoutboringen onder het Wad. Het is de hoogste tijd om een streep te trekken: het Wad, daar blijf je van af!"

Opschorten vergunningprocedure: geen gasboringen onder het Wad
Esther Ouwehand vraagt Kamerleden van andere partijen de motie samen met haar in te dienen. De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat de Kamer een helder signaal afgeeft: de vergunningaanvraag moet in de ijskast. Iets dergelijks heeft het kabinet gedaan met de vergunningen voor boringen naar schaliegas, vanwege de grote weerstand bij bevolking, lokale bestuurders en in het parlement. Het opschorten van de vergunning voor gasboringen op Terschelling zou op dezelfde gronden gesteund moeten worden door een Kamermeerderheid. Wat de PvdD betreft is dat een eerste stap naar definitieve intrekking van het plan. In aanvulling op de motie werkt de partij aan een amendement op de Mijnbouwwet om het Waddengebied definitief te vrijwaren van mijnbouwactiviteiten zoals gasboringen en zoutwinning. Ouwehand: "Nu het er alle schijn van heeft dat minister Kamp en staatssecretaris Dijksma serieus kijken naar een verzoek voor gasboringen onder het Wad, is het zaak dat de Tweede Kamer daar snel korte metten mee maakt. De Waddenzee heeft al genoeg te verduren; geen verder gesol met het belangrijkste natuurgebied van Nederland."

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief