PvdD wil ophel­dering over rol Nederland bij auto­ma­tische verlenging gifstoffen


Land­bouwgif vaak zonder geldige veilig­heids­toets op Europese markt

25 september 2020

Jaarlijks wordt de Europese toelating van tientallen soorten landbouwgif automatisch verlengd, zonder dat de verplichte veiligheidstoets heeft plaatsgevonden. Schadelijke pesticiden kunnen hierdoor jaren langer op de markt blijven dan veilig is voor mens, dier en milieu. “Hoewel landbouwminister Schouten eerder beweerde dat deze verlengingen haar een doorn in het oog zijn, blijkt juist Nederland te zorgen voor vertragingen. Daarom heb ik om opheldering gevraagd”, zegt Kamerlid Frank Wassenberg.

“Minister Schouten heeft meerdere keren toegezegd dat ze de automatische verlengingen van landbouwgif zou aankaarten bij de Europese Commissie. Daarmee heeft ze de indruk gewekt dat de vertragingen vooral door de EU worden veroorzaakt en niet door Nederland. Het tegendeel blijkt waar,” vervolgt Wassenberg. De vertragingen ontstaan juist vaak bij de Nederlandse overheidsinstantie die gaat over toelating van bestrijdingsmiddelen, het Ctgb. Minister Schouten heeft daarom onlangs een flinke tik op de vingers gekregen vanuit Brussel, zo ontdekten onderzoeksjournalisten van Politico Europe.

Wassenberg wil nu van de minister weten welk deel van de Europese veiligheidstests door het Ctgb wordt uitgevoerd, hoe vaak dit vertraging oploopt en hoe vaak deze vertragingen leiden tot automatische verlengingen. Wassenberg: “Het is onacceptabel dat de minister geen actie heeft ondernomen om het Ctgb sneller te laten werken om die ongewenste automatische verlengingen te voorkomen.”

Landbouwgif dat is toegelaten op de Europese markt moet periodiek gecheckt worden op de veiligheid voor mensen, dieren en het milieu. Wanneer uit voortschrijdend inzicht blijkt dat een pesticide toch niet veilig is, moet het van de markt gehaald worden. Maar bij die checks vinden voortdurend vertragingen plaats, waardoor de toelatingen automatisch met een jaar verlengd worden. “Dit kan verschillende jaren achter elkaar gebeuren, waardoor pesticiden die al lang verboden hadden moeten zijn toch nog op de markt blijven,” zegt Wassenberg. De Partij voor de Dieren wil dat giftige bestrijdingsmiddelen van de markt worden gehaald, omdat deze in verband worden gebracht met ziekten en bijensterfte.

Lees de schriftelijke vragen hier.

Gerelateerd nieuws

‘Niet terug naar het oude normaal!’

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand opgeroepen tot een kanteling van het...

Lees verder

PvdD dringt aan op sluiting Dolfinarium na vernietigend rapport

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft harde kritiek gekregen van de commissie Dierentuinen die het park in opdracht van ministe...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief