PvdD vraagt inspreek­recht voor jongeren in klimaat­debat


6 februari 2019

De Nederlandse politiek is niet in staat gebleken om de stem van toekomstige generaties voldoende recht te doen in het klimaatbeleid. In een brief aan het bestuur van de Tweede Kamer verzoekt de Partij voor de Dieren daarom om inspreekrecht te organiseren voor jongeren. Ook diende de partij een motie in om extra druk op de ketel te zetten.

“De klimaatstakingen laten zien dat jongeren het niet eens zijn met het falende Nederlandse klimaatbeleid dat hun toekomst rechtstreeks in gevaar brengt. Dit is de generatie die met de ernstige gevolgen van klimaatverandering te maken gaat krijgen. Zij verdienen daarom de kans om mee te beslissen over het klimaatbeleid”, zegt Kamerlid Lammert van Raan.

De boodschap van de jongeren is duidelijk: de politiek moet doen wat nodig is en dat is veel meer dan wat door de politiek haalbaar wordt geacht. Het is inmiddels een wereldwijde beweging, geïnspireerd door Greta Thunberg. De Partij voor de Dieren is van mening dat jongeren moeten kunnen meepraten over de onderwerpen die voor hen directe, langdurige en zwaarwegende gevolgen hebben, zoals het klimaatbeleid.

Esther Ouwehand: “Bij verkiezingen hebben jongeren geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst. Wij zijn daarom groot voorstander van een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. Als je nu 16 bent, moet je nog 70 jaar mee op deze planeet. En de beslissingen worden genomen door mensen die korter de tijd hebben. Wij vinden dat geen goed idee. Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd is nog niet gelukt, maar we kunnen wel de spelregels in de Tweede Kamer veranderen en zorgen voor inspreekrecht voor jongeren. Daar is het hoog tijd voor."


De tekst van de brief luidt als volgt:

Geachte Voorzitter,

De ergste gevolgen van de klimaatverandering zullen nog komen, terwijl de maatregelen ter voorkoming daarvan nu genomen moeten worden. Jongeren onder de 18 hebben nog geen stemrecht en dus weinig invloed op die maatregelen. En dat terwijl dit de eerste generatie die met de ernstige gevolgen te maken gaat krijgen, en tegelijk de laatste is die er nog iets aan kan doen.

Deze unieke omstandigheid vraagt om unieke maatregelen.

De stem van de jongeren vinden onvoldoende weerklank in het Nederlandse klimaatbeleid, getuige het feit dat jongeren de straat op komen om hun toekomst veilig te stellen. Hun boodschap is duidelijk: de politiek moet doen wat nodig is en dat is veel meer dan wat door de politiek haalbaar wordt geacht. Het is inmiddels een wereldwijde beweging, geïnspireerd door Greta Thunberg.

De Nederlandse politiek lijkt onvoldoende in staat om de stem van toekomstige generaties voldoende recht te doen.

De Partij voor de Dieren-fractie verzoekt het Presidium daarom om op zoek te gaan naar een concrete manier om jongeren een stem te geven bij de beslissingen over onderwerpen die voor hen directe, langdurige en zwaarwegende gevolgen hebben, zoals het klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren-fractie stelt voor om inspreekrecht te verlenen aan de generaties die nog niet de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit kan georganiseerd worden door bij alle klimaatdebatten spreektijd te reserveren voor vertegenwoordigers van deze generatie. De ervaringen met het ‘Vragenuur voor kinderen’ (d.d. 20 november 2018) kunnen daarbij dienen als succesvol voorbeeld.

We zien uit naar uw (re)actie.

Hoogachtend,

TWEEDE KAMERFRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN​

Marianne Thieme
Esther Ouwehand
Lammert van Raan
Frank Wassenberg
Femke Merel van Kooten-Arissen
Gerelateerd nieuws

Varkens die stalbrand Biezenmortel overleefden afgevoerd naar slachthuis

UPDATE 6 februari Heel slecht nieuws over de varkens die de stalbrand van Biezenmortel overleefden. Uit betrouwbare bron...

Lees verder

#Powerplant, nieuwe documentaire met Marianne Thieme

In een tot de nok toe gevuld Tuschinski vond donderdag 7 februari de wereldpremière plaats van #Powerplant. In deze nieuwe fi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief