Motie Ouwehand/Van Raan: Geef jongeren inspreek­recht bij klimaat­de­batten


5 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer geen direct inspreekrecht kent zoals bijvoorbeeld bij gemeenteraden wel gebruikelijk en in een aantal gevallen wettelijk verplicht is;

overwegende dat in de politiek besluiten worden genomen die jongeren direct aangaan, maar waarover zij bij verkiezingen niets te zeggen hebben, omdat zij tot een leeftijd van 18 jaar geen stemrecht hebben;

spreekt uit dat jongeren inspreekrecht moeten hebben bij onderwerpen die voor hen directe, langdurige en zwaarwegende gevolgen hebben, zoals het klimaatbeleid;

verzoekt het Presidium dit te organiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Van Raan: Neem Rli-advies onvermijdelijke krimp veestapel mee in klimaatbeleid

Lees verder

Motie Wassenberg over geen giftig bodemas uit het buitenland gebruiken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer