Stop enorme Neder­landse bijdrage aan wereld­wijde ontbossing


Dras­tische hervorming land­ge­bruik en voed­sel­systeem nodig

14 november 2019

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt in het stoppen van wereldwijde ontbossing. Het probleem moet bij de bron worden aanpakt: de grootschalige ontbossing die aan de andere kant van de wereld plaatsvindt om soja te verbouwen die in ons land als veevoer wordt gebruikt. Hiertoe riep Kamerlid Frank Wassenberg deze week op tijdens het Schriftelijk Overleg over de Landbouw- en Visserijraad.

“Ons landgebruik en ons voedselsysteem moeten drastisch worden hervormd om ontbossing tegen te gaan,” zegt Wassenberg. “Forse krimp van de veestapel is daarbij onvermijdelijk.” Wereldwijde ontbossing is een grote bedreiging voor de biodiversiteit en het klimaat. De EU werkt aan een Europese bossenstrategie. De Partij voor de Dieren wil dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit garandeert dat het Nederlandse handels- en landbouwbeleid niet ten koste zal gaan van de Europese bossenstrategie, en dat het Europese traject geen vertraging mag opleveren voor de nationale bossenstrategie.

“Nederland heeft de verantwoordelijkheid zowel internationaal als in eigen land, ontbossing zo snel mogelijk te stoppen,” zegt Wassenberg. “Het beëindigen van subsidies voor biomassa moet ook onderdeel van de Europese bossenstrategie zijn. De minister moet zich in Europees verband hard maken om dat gedaan te krijgen.”

Lees de hele bijdrage van Frank Wassenberg aan het Schriftelijk Overleg hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Minister moet ingrijpen bij Oostvaardersplassen

Copyright: Arno Jan BroereDe Partij voor de Dieren wil dat minister Schouten het dossier Oostvaardersplassen niet langer over...

Lees verder

PvdD: verbied invoer paardenvlees direct

De Partij voor de Dieren roept de Tweede Kamer op tot een totaalverbod op de invoer van paardenvlees in de EU. De partij maak...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief