PvdD roept minister Schouten op de meest giftige pesti­ciden direct van de markt te halen


7 mei 2021

In 2015 stelde de Europese Unie dat 84 soorten schadelijk landbouwgif alleen door lidstaten mogen worden toegelaten indien er echt geen alternatief voor is. [1] Tot nu toe is niet bekend dat Nederland één van deze middelen heeft verboden. “De vraag die dan rijst is: kijkt Nederland wel serieus naar die alternatieven? Daar heb ik nu Kamervragen over gesteld. Om de volksgezondheid en biodiversiteit te beschermen moeten deze middelen zo snel mogelijk worden verboden,” zegt Tweede Kamerlid Leonie Vestering.

Van de stoffen die op deze lijst met meest schadelijke landbouwgiffen staan is bewezen dat ze ten minste twee van de volgende eigenschappen hebben: ze zijn slecht afbreekbaar (persistent), ze hopen zich op in het milieu, planten, dieren of mensen (bioaccumulerend) en/of zijn zeer giftig voor de mens. Vestering: “Dit zijn dus de meest giftige pesticiden, waar we zo snel mogelijk van af moeten. DDT was ook zo’n stof die slecht afbreekbaar was en zich ophoopte in het milieu. Het is in Europa al zo’n vijftig jaar verboden, maar is recent nog teruggevonden in de eieren van grutto’s. Het is onacceptabel dat vergelijkbare giffen vandaag de dag nog steeds mogen worden gebruikt.”

De Partij voor de Dieren vraagt de demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoeveel toetsen Nederland sinds 2015 heeft uitgevoerd om te kijken of er alternatieven zijn voor deze pesticiden. Daarbij wordt gevraagd of bij deze toetsen ook gekeken is naar niet-chemische alternatieven en preventiemethodes, zoals de Europese verordening voorschrijft.

“Dat kan een verschil tussen dag en nacht betekenen”, zegt Vestering. “Wanneer je uitgaat van het industriële landbouwsysteem van grote monoculturen, zal je al snel vinden dat er geen alternatief is voor het gif. Maar wanneer je ook naar opties kijkt als mechanische onkruidbestrijding, weerbare teeltsystemen zoals strokenteelt en bloemrijke akkerranden die natuurlijke plaagbestrijding stimuleren, dan zal blijken dat er wel alternatieven zijn. Wij roepen de minister daarom op om dat serieus te nemen.”

De Partij voor de Dieren verzoekt minister Schouten om de volksgezondheid, dierenwelzijn en het milieu te beschermen en deze meest schadelijke landbouwgiffen zo snel mogelijk te verbieden. Een verbod op deze middelen zal de noodzakelijke omschakeling naar echt duurzame teeltsystemen – waar ook de minister voorstander van is – versnellen.

Lees de schriftelijke vragen hier.


[1] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/408 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2015 inzake uitvoering van artikel 80, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot vaststelling van een lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0408

Gerelateerd nieuws

PvdD: 'Houd de verkoop van dolfijnen aan China tegen'

De Partij voor de Dieren heeft de regering gevraagd om de door het Dolfinarium geplande verkoop van dolfijnen, walrussen en z...

Lees verder

'Plaats bloemen en bollen in het hoge BTW-tarief'

Sinds 1975 betalen we over sierteeltproducten het lage btw-tarief van 9%, in plaats van in het algemene btw-tarief van 21%. G...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief