Motie Van Esch/Beckerman over de opspo­rings- en hand­ha­vings­ca­pa­citeit op het gebied van wildlife crime uitbreiden


14 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wildlife crime wereldwijd de vierde grootste criminele industrie is en jaarlijks met 5-7% toeneemt,

constaterende dat een belangrijk deel van deze illegale handel bestaat uit producten of traditionele medicijnen waarbij bedreigde wilde dieren en planten zijn verwerkt,

constaterende dat wildlife crime verweven is met andere vormen van criminaliteit en sommige terroristische organisaties deels gefinancierd worden door wildlife crime,

constaterende dat Nederland wordt gezien als groot doorvoerland binnen de EU vanwege de Rotterdamse haven en Schiphol, alsook zelf een belangrijke afzetmarkt is,

constaterende dat er een structureel tekort is aan opsporings,- en handhavingscapaciteit van deze vorm van criminaliteit,

verzoekt de regering om het thema wildlife crime, inclusief de handel in traditionele medicijnen, te betrekken bij het thema, aanpak milieucriminaliteit in de Veiligheidsagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Tegen