Motie Van Esch over geen verkoop­ver­gun­ningen meer afgeven voor dieren waar illegaal mee gefokt is


1 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er dieren vanuit Nederland zijn uitgevoerd die afkomstig zijn van een illegaal fokbestand,

constaterende dat er voor deze dieren vergunningen zijn afgegeven die in strijd zijn met de Europese CITES Verordeningen en deze vergunningen daardoor onrechtmatig zijn,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor dieren waarvan niet kan worden vastgesteld dat het fokbestand bestaat uit rechtmatig verkregen dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, SGP