PvdD wil geen miljoe­nen­sub­sidie voor brand­stof­opslag op Bonaire


Ook Caribisch Nederland heeft recht op schone energie

8 december 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil nog voor het einde van het jaar 10 miljoen uittrekken voor fossiele energie op Bonaire. Kamerlid Lammert van Raan heeft hier Kamervragen over gesteld. “Totaal achterhaald om midden in de klimaatcrisis nog in fossiele brandstoffen te investeren”, vindt Van Raan. “Dit eiland is een plek bij uitstek voor investeringen in schone energie. Laten we dát zo snel mogelijk in gang zetten!”

Volgens afspraken met de Europese Unie zou het kabinet in 2020 gestopt moeten zijn met het verstrekken van fossiele subsidies. De oprichting van een staatsbedrijf voor fossiele brandstoffen, vormt een niet mis te verstane fossiele miljoenensubsidie. Ook twijfelt de Partij voor de Dieren eraan of de Bonairianen werkelijk gebaat zijn bij de brandstofopslag . Kamerlid Lammert van Raan: “We vinden het belangrijk dat er leveringszekerheid is op Bonaire. We pleiten daarom voor het investeren in schone energie, want juist het klimaat op en rond Bonaire biedt veel kansen voor zon- en windenergie.”

Bonaire, een bijzondere gemeente in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en een interessante plek voor de olie-industrie, is erg afhankelijk geworden van olie. Een grote kwetsbaarheid, gezien de noodzaak om onze afhankelijkheid van fossiele energie zo snel mogelijk af te bouwen. Daar komt bij dat de olie-industrie er een grote rotzooi van heeft gemaakt: door achterstallig onderhoud zijn er grote veiligheids- en milieurisico’s op het eiland ontstaan. De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet moet kiezen voor klimaatwinst, duurzame werkgelegenheid, en een toekomstbestendige economie. Van Raan: “Een nieuw fossiel staatsbedrijf is onverenigbaar met het ‘publiek belang’, daarom heb ik het kabinet gevraagd hiervan af te zien.”

Lees hier de inbreng van Lammert van Raan.