Stop Neder­landse export­steun voor dierenleed


18 december 2020

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland niet langer garant staat voor dieronterende praktijken in het buitenland. Via verzekeringen steunt de overheid Nederlandse bedrijven die levende dieren, complete stalinrichtingen en vleesverwerkingsmachines exporteren naar landen als Oekraïne, Brazilië en Egypte: landen met nauwelijks toezicht op dierenwelzijn. Een voorstel om dit te beëindigen werd gisteren verworpen. “Formeel gaat het om ‘exportkredietverzekeringen’”, zegt Kamerlid Lammert van Raan, “maar simpel gezegd zijn dit gewoon garanties voor heel veel dierenleed.”

Afgelopen zomer hielp het kabinet op deze manier mee met het transport van honderden zwangere koeien naar Kaliningrad, Rusland. “Er is geen enkele wettelijke verplichting voor de overheid om verzekeringen voor dit soort dieronwaardige transporten te verstrekken. De coronapandemie heeft bovendien pijnlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om langeafstandstransporten in te perken. Niet alleen voor dieren, maar óók voor mensen: door dieren over de hele wereld te verslepen, vergroten we de kans op ziekte-uitbraken”, legt Van Raan uit.

De export van de vee-industrie gaat in tegen alle klimaat- en biodiversiteitsambities. Terwijl het aantal gehouden dieren in Nederland door alle milieuproblemen juist flink moet krimpen, helpt Nederland met dit soort exportsteun juist mee aan de opbouw van de vee-industrie in het buitenland, met alle gevolgen van dien. Van Raan: “Met dit soort exportsteun helpen Nederlandse boeren via belastingen hun eigen concurrentie in het buitenland op te bouwen, terwijl de prijzen voor Nederlandse boeren al jaren onder druk staan. Het is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Als er iets is waar de overheid mee kan stoppen, dan is het dit wel, steun voor de export van dierenleed en klimaatvernietiging. Mijn voorstellen zijn nu helaas verworpen, maar ik zal me hiervoor blijven inzetten. Stop exportkredietverzekeringen, stop dierenleed!”